Wszystkie zastosowania

 • Natlenianie
 • Napełniania butelek i puszek
 • Napełnianie magnesów w aparatach MRI
 • Natryskiwanie plazmowe
 • Nadkrytyczna ekstrakcja CO₂ na potrzeby przemysłu chemicznego i farmaceutycznego
 • Natryskiwanie cieplne
 • Wyżarzanie cewek aluminiowych
 • Nawęglanie, azotowanie i utwardzanie
 • Cryopreservation for Biotechnology
 • Wytłaczanie metali
 • Wykrywanie gazu
 • Inertyzacja/osłanianie w sektorze energetycznym
 • Lyophilization and Freeze Drying
 • Przetapianie spieku
 • Wzbogacanie tlenowe w przemyśle chemicznym
 • Spiekanie HIPing
 • Wyżarzanie w procesie obróbki metali/materiałów
 • Wypełnianie szkła
 • Wzbogacanie atmosfery cieplarni o CO₂
 • Wodoroobróbka
 • Wykrywanie wycieków
 • Wytapianie szkła
 • wzbogacanie tlenowe w energetyce
 • Well Completions for Oil and Gas
 • Kontrola atmosfery w produkcji szkła/spieku
 • Karbonatacja napojów gazowanych, wody, piwa
 • Karbonylowanie
 • Kriogeniczne chłodzenie nadprzewodników
 • Krioterapia
 • Kontrola pH w basenach kąpielowych
 • Kontrola i neutralizacja pH wody
 • Kontrola pH produktów mlecznych
 • Kontrola temperatury w procesach mieszania i formowania żywności
 • Konserwacja wina
 • Inertyzacja autoklawu
 • Inertyzacja na potrzeby produkcji addytywnej
 • Inertyzacja w procesie przetwarzania metali/materiałów
 • Inertyzacja sproszkowanego metalu
 • Inertyzacja, barbotaż, wytwarzanie ciśnienia, oczyszczanie w branży spożywczym
 • Inertyzacja, mieszanie i rafinacja żelaza i stali
 • Inertyzacja, mieszanie i rafinacja w produkcji metali nieżelaznych
 • Paliwo wodorowe do samochodów
 • Paliwo wodorowe dla autobusów
 • Produkcja włókna węglowego
 • Przewodzenie ciepła
 • Prasowanie izostatyczne na gorąco
 • Paliwo wodorowe dla przemysłu morskiego
 • Paliwo wodorowe dla wózków widłowych
 • Przetapianie w produkcji metali nieżelaznych
 • Produkcja wełny mineralnej/skalnej
 • Przetwarzanie, odzyskiwanie i przetapianie rud
 • Packaging/Inerting/Blanketing for Biotechnology
 • Pakowanie, inertyzacja i osłanianie w przemyśle chemicznym
 • Packaging/Inerting/Blanketing for Pharmaceuticals
 • Printed Circuit Board Assembly and Test
 • Plasma Cutting, Welding and Hardfacing/Cladding
 • Paliwo wodorowe dla wytwarzania energii
 • Paliwo rakietowe
 • Paliwo wodorowe dla ciężarówek
 • Produkcja addytywna metodą spawania łukowego (WAAM)
 • Lutowanie twarde
 • Zwalczanie bakterii Campylobacter
 • Zmniejszanie rozmiaru cząstek
 • Zmniejszanie rozmiaru cząstek w przemyśle farmaceutycznym
 • Zmniejszenie rozmiaru cząstek spieku
 • Zwalczanie szkodników za pomocą CO₂
 • Regeneracja katalizatora
 • Rozpylanie na zimno
 • Rozwiązania do przechowywania produktów w kontrolowanej atmosferze
 • Rozwiązania kriogeniczne dla branży spożywczej
 • Rozwiązania do utwardzania lub zamrażania zewnętrznej warstwy produktu w przemyśle spożywczym
 • Reakcje niskotemperaturowe
 • Rozwiązania do redukcji wielkości cząstek w branży spożywczej
 • Rozwiązania usuwające cierpkość persymony
 • Rozpylanie i produkcja sproszkowanych metali
 • Refrigeración
 • Remineralizacja
 • Rozwiązania wspomagające dojrzewanie
 • Rozwiązania z zakresu gazyfikacji / gazu syntezowego
 • Rozwiązania do produkcji wina
 • Ogłuszanie w kontrolowanej atmosferze
 • Obróbka kriogeniczna w przypadku przetwarzania metali/materiałów
 • Ogrzewanie i formowanie szkła
 • Ogrzewanie w produkcji żelaza i stali
 • Ogrzewanie w produkcji metali nieżelaznych
 • Obróbka cieplna szkła
 • Obróbka laserowa
 • Ozon dla wody pitnej
 • Odzyskiwanie wodoru
 • Oczyszczanie w lotnictwie
 • Chłodzenie na potrzeby produkcji addytywnej
 • Cryogenic Material Separtion
 • Cryogenic Pelletising
 • Cięcie i polerowanie szkła
 • Chłodzenie szkła do napojów
 • Ciśnienie w lotnictwie
 • Chłodzenie procesów
 • Chłodzenie turbogeneratora
 • Schładzanie kriogeniczne żywności
 • Spiekanie
 • Solvent Abatement / VOC Recovery for Rubber and Plastics
 • Skraplanie i zdzieranie
 • Gazy do cięcia
 • Gaszenie ognia w przemyśle energetycznym
 • Gaz nośny dla lotnictwa
 • Gazy MAP do pakowania żywności
 • Gazy osłonowe i mieszanki spawalnicze
 • Delaminacja szkła
 • Dry Vapour Shippers
 • Dotlenianie wody
 • Testy środowiskowe
 • Testowanie w niskiej temperaturze
 • Topienie i rafinacja żelaza i stali
 • Tankowanie wodorowe transportu szynowego
 • Tlen medyczny
 • Tire Curing
 • Flame Ionisation Detector (FID)
 • Formowanie wtryskowe metali
 • Żłobienie
 • Hydroformylowanie
 • Hartowanie
 • Utwardzanie na potrzeby przemysłu chemicznego
 • Uwodornianie olejów i tłuszczów jadalnych
 • Utwardzanie w przemyśle farmaceutycznym
 • Usuwanie rozpuszczalników / odzyskiwanie LZO w branży chemicznej/farmaceutycznej
 • Ubijanie i napowietrzanie preparatów spożywczych
 • Analiza laboratoryjna
 • Bateria litowo-jonowa
 • Badanie emisji z pojazdów
 • Marine Gas Detection
 • ​Chłodzenie w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego
 • Ekstrakcja nadkrytycznym CO₂ w przemyśle spożywczym