Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Vacuum furnace with operator

Hartowanie

Fachowe rozwiązania, które pomogą w odniesieniu sukcesu

​Fachowa wiedza w zakresie hartowania

Naszą mocną stroną jest przede wszystkim ekspertyza i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technologicznych Klienta 

ap0133-metals-and-materials-processing
Rozwiązania w zakresie hartowania gazowego pod wysokim ciśnieniem

Mogą sprostać wymaganiom technologii niskociśnieniowego nawęglania próżniowego

ap0001-plant
Możliwości hartowania gazowego

Możliwość hartowania azotem, argonem oraz helem pod ciśnieniem do 40 barów

ap0033-bulk-storage
Magazynowanie gazu pod wysokim ciśnieniem

Możliwość zaprojektowania i zoptymalizowania pod kątem konkretnych wymagań procesu i częstotliwości hartowania

ap0074-checklist
Szeroka gama opcji dostaw gazu i usług technicznych

Firma Air Products oferuje całą gamę opcji dostaw gazów i obsługi technicznej dla małych i dużych odbiorców 

1040-check-mark
Optymalizacja wykorzystania gazu i poprawa jakości produktów

Nasi inżynierowie są gotowi do współpracy z klientami w celu zrozumienia ich procesu hartowania i zaproponowania usprawnień

ap0112-leaf
Czystsza powierzchnia

Hartowanie gazem pozwala uzyskać czystą powierzchnię i eliminuje konieczność czyszczenia po zakończeniu procesu 

ap0133-metals-and-materials-processing
Mniejsze odkształcenia

Hartowanie gazem zapewnia równomierne tempo schładzania

ap0035-sustainability
Ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa

Eliminacja oleju jakoczynnika hartującego ma pozytywny wpływ na środowisko i bezpieczeństwo - brakodpadów olejowych i związanych z nimi oparów

Oferty

Zapytaj eksperta

Mark Lanham
Mark Lanham

Inżynier ds. zastosowań, Ameryka Północna

Hartowanie gazem za pomocą mieszaniny gazów do szybkiego schładzania gazem

Względy bezpieczeństwa i ochrony środowiska sprawiają, że hartowanie gazowe jest atrakcyjną alternatywą dla hartowania cieczą. Zalety hartowania gazowego obejmują czystszy produkt, minimalne zniekształcenia i eliminację problemów środowiskowych związanych z hartowaniem gazowym. Jednak hartowanie gazowe nie było powszechnie stosowane ze względu na ograniczoną szybkość chłodzenia. Mieszanina gazów do szybkiego schładzania firmy Air Products zwiększa tempo schładzania gazu w porównaniu ze 100% helem przy danym ciśnieniu i określonej prędkości gazu.

zobacz więcej...

Hartowanie gazem za pomocą mieszaniny gazów do szybkiego schładzania gazem

Względy bezpieczeństwa i ochrony środowiska sprawiają, że hartowanie gazowe jest atrakcyjną alternatywą dla hartowania cieczą. Zalety hartowania gazowego obejmują czystszy produkt, minimalne zniekształcenia i eliminację problemów środowiskowych związanych z hartowaniem gazowym. Jednak hartowanie gazowe nie było powszechnie stosowane ze względu na ograniczoną szybkość chłodzenia. Mieszanina gazów do szybkiego schładzania firmy Air Products zwiększa tempo schładzania gazu w porównaniu ze 100% helem przy danym ciśnieniu i określonej prędkości gazu.