Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Steam piping with thermal insulation in boiler of power plant

wzbogacanie tlenowe

Dodawanie tlenu celem poprawy wydajności

W energetyce można dodawać tlen do strumienia powietrza w kotle, by zwiększać przepustowość i spalać materiały w wyższych temperaturach. Większe stężenie tlenu i wyższa temperatura pozwalają spalać więcej materiału w tym samym czasie. To z kolei zwiększa produkcję pary i w efekcie także generuje więcej energii.

Nasi inżynierowie dysponują kilkudziesięcioletnim doświadczeniem praktycznym i opatentowaną technologią spalania. Pomagają klientom w ocenie procesów oraz redukcji kosztów i emisji. Możemy również zaprojektować i zbudować najnowocześniejsze systemy dystrybucji gazu (kontrola przepływu) dla wzbogacania tlenowego w danym procesie.