Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Oxygen inhalation mask

Tlen medyczny

Bezpieczne i niezawodne dostawy tlenu medycznego w butlach oraz do zbiorników kriogenicznych

Dostawy tlenu medycznego od Air Products

Niezawodne dostawy

Dostawy tlenu medycznego są dla nas priorytetowe. W czasie pandemii ściśle współpracowaliśmy z instytucjami rządowymi i zrealizowaliśmy 100% dostaw tlenu medycznego dla szpitali.

Innowacyjne rozwiązania

Nowoczesna butla OxiFlow™ ze zintegrowanym reduktorem została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić  większe bezpieczeństwo i łatwość obsługi.

Profesjonalna wymiana zbiornika

Kompleksowa obsługa obejmująca prace inżynieryjne, zarządzanie projektem i instalację

Wysokowydajne zbiorniki kriogeniczne

Nasze zbiorniki znacznie ograniczają straty produktu powstałe z powodu odgazowania tlenu (przejście ze stanu ciekłego w gazowy)