Tlen medyczny

Bezpieczne i niezawodne dostawy tlenu medycznego w butlach oraz do zbiorników kriogenicznych

Firma Air Products dostarcza tlen medyczny do zakładów opieki zdrowotnej od 1947 roku. Jesteśmy świadomi presji, z jaką zmagają się te instytucje i kluczowej roli tlenu w opiece nad pacjentami. Dostawy tlenu medycznego realizowane przez Air Products są niezawodne,  obsługa klienta kompleksowa, a sam tlen charakteryzuje się wymaganą czystością i zgodnością z krajowymi i europejskimi przepisami, tak by klient mógł się skupić wyłącznie na leczeniu pacjentów.

Tlen medyczny jest produktem leczniczym. Jest stosowany w leczeniu niedotlenienia różnego pochodzenia, jako nośnik do leków podawanych przez drogi oddechowe oraz do wentylacji w anestezjologii i reanimacji.

Dlaczego warto wybrać firmę Air Products jako dostawcę tlenu medycznego?

Proces produkcji i dystrybucji tlenu medycznego jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami prawa w tym z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP - Good Manufacturing Practice) oraz wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucji (GDP – Good Distribution Practice). Czystość tlenu medycznego odpowiada wymaganiom określonym w Farmakopei Europejskiej. Wszystkie zakłady Air Products wytwarzające tlen medyczny posiadają certyfikat sytemu GMP oraz certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. Tlen medyczny jest dostarczany do Klientów w butlach gazowych, przenośnych zbiornikach kriogenicznych i cysternach.

Dostawy tlenu medycznego od Air Products

Niezawodne dostawy
Dostawy tlenu medycznego są dla nas priorytetowe. W czasie pandemii ściśle współpracowaliśmy z instytucjami rządowymi i zrealizowaliśmy 100% dostaw tlenu medycznego dla szpitali.
Innowacyjne rozwiązania
Nowoczesna butla OxiFlow™ ze zintegrowanym reduktorem została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić  większe bezpieczeństwo i łatwość obsługi.
Profesjonalna wymiana zbiornika
Kompleksowa obsługa obejmująca prace inżynieryjne, zarządzanie projektem i instalację
Wysokowydajne zbiorniki kriogeniczne
Nasze zbiorniki znacznie ograniczają straty produktu powstałe z powodu odgazowania tlenu (przejście ze stanu ciekłego w gazowy)