Usuwanie rozpuszczalników / odzyskiwanie LZO

Czy chcesz spełnić najsurowsze normy emisji rozpuszczalników?

Bardziej restrykcyjne przepisy rządowe skłoniły wiele firm do usprawnienia pomiarów i kontroli emisji rozpuszczalników.

System Cryo-Condap® firmy Air Products pozwala spełnić wymogi przepisów dotyczących ochrony środowiska dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO), redukując je do poziomów obowiązujących norm, a także umożliwia odzyskanie prawie 100% rozpuszczalników przy najwyższej wydajności procesu.

System Cryo-Condap® wykorzystuje ciekły azot do skraplania LZO w temperaturze najbliższej punktu zamarzania. Dzięki temu ustawieniu system Cryo-Condap® ma optymalną prędkość kondensacji, co ułatwia usuwanie LZO ze strumienia gazu zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Pobierz kartę charakterystyki technologii Cryo-Condap®

Efektywne i ekonomiczne rozwiązanie do redukcji emisji LZO

Czystość

Niezanieczyszczony i czysty azot gazowy

Skuteczność

Potwierdzony odzysk blisko 100% większości LZO w ponad 200 instalacjach stosujących system Cryo-Condap®

Oszczędność

Ciekły azot, używany do skraplania LZO, można wykorzystać do zobojętniania, a rozpuszczalniki można poddać recyklingowi w celu ponownego użycia lub odsprzedaży

Zgodność

System może pomóc w spełnieniu norm emisji, jednocześnie zapewniając korzyści operacyjne procesowi produkcyjnemu

Zrównoważony

System o zerowej zawartości odpadów

Technologia Cryo-Condap® firmy Air Products do odzyskiwania LZO

Dowiedz się, w jaki sposób technologia Cryo-Condap® pozwala odzyskać prawie 100% rozpuszczalników, spełniając najsurowsze przepisy dotyczące emisji LZO.

Czy chcesz zmniejszyć poziom emisji?

Nasz zespół specjalistów z przyjemnością przedstawi najlepsze rozwiązanie problemu odzyskiwania rozpuszczalników.

Skontaktuj się z nami

Zapytaj eksperta

Jon Trembley

Kierownik ds. technologii – Zastosowania kriogeniczne

“W jaki sposób wasze rozwiązania mogą mi pomóc w zmniejszeniu ilości lotnych związków organicznych (LZO) w emisjach z procesu?”

Technologia odzyskiwania LZO Cryocondap® firmy Air Products może pomóc w zmniejszeniu ilości LZO w procesie. Nasz system wykorzystuje ciekły azot w wymienniku ciepła do chłodzenia gazu procesowego. Wraz ze spadkiem temperatury spada również zdolność gazu do przenoszenia LZO w postaci pary. LZO skraplają się i zamarzają na cząstki, dzięki czemu gaz procesowy może być zgodny z wymogami ochrony środowiska.

Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i zaletach opatentowanej technologii Cryo-Condap® do odzyskiwania LZO opracowanej przez firmę Air Products.

Emissions Gaseous pollution

Czym jest kondensacja kriogeniczna?

Kondensacja kriogeniczna wykorzystuje bardzo niską temperaturę ciekłego azotu do skraplania i zamrażania oparów LZO w strumieniu gazów wylotowych.
Dowiedz się więcej

Jakie są główne zalety kondensacji kriogenicznej?

Zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi emisji LZO, odzyskiwania i recyklingu odpadów rozpuszczalników oraz minimalne koszty eksploatacji, ponieważ ciekły azot stosowany do chłodzenia może być ponownie wykorzystywany do inertyzacji.

Dowiedz się więcej

CENTRUM ZASOBÓW