Inertyzacja, utrzymanie ciśnienia, przedmuch

Zastosowanie azotu w procesach intertyzacji, utrzymania ciśnienia oraz przedmuchu

Ze względu na swoje obojętne właściwości gazowy azot może być stosowany ze względów higienicznych, jakościowych, operacyjnych lub bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiono główne procesy:

* Inertyzacja: wymiana powietrza otaczającego produkt na azot, w celu uniknięcia niepożądanych reakcji (utlenianie lub pożar)

* Przepłukiwanie: usunięcie niechcianych rozpuszczonych gazów lub ich cząstek

* Utrzymanie ciśnienia: w celu utrzymania ciśnienia w opakowaniu lub lekkim pojemniku z azotem, aby zapobiec jego zapadaniu się.

* Przedmuch: przepłukiwanie azotem zbiorników magazynowych lub sieci rurociągów w celu wyparcia niepożądanych gazów lub powietrza

Służymy pomocą w wyborze optymalnej metody z punktu widzenia potrzeb klienta, która pozwoli ograniczyć zużycie gazu do minimum.

Zalety inertyzacji przy użyciu azotu

  • Bezpieczeństwo: Chroni wrażliwe materiały przed pożarem i wybuchem przy minimalnej objętości gazu
  • Kontrolowane poziomy krytycznego stężenia tlenu (COC): Autorskie oprogramowanie do wykonywania różnych obliczeń, takich jak palność mieszaniny i COC
  • Jakość: Zapewnia to bezpieczeństwo, niezawodność i zabezpieczenie przed degradacją produktu na skutek utlenienia
  • Zakres czystości i opcje trybu dostaw: Zawsze proponujemy najbardziej efektywną metodę dostarczania w oparciu o wymagania klienta w zakresie czystości, schematów użytkowania, objętości i rozmiarów urządzeń

Układ osłonowania azotem

Inertyzacja podczas oczyszczania

Ciągły przepływ azotu (lub innego gazu obojętnego) stosuje się w celu utrzymywania bezpiecznych stężeń tlenu w górnej części zbiornika.

Osłanianie azotem z regulacją ciśnienia

Azot jest wprowadzany do przestrzeni nadzbiornikiem w celu utrzymania zadanego ciśnienia. Ciśnienie przy użyciu azotuminimalizuje przedostawanie się powietrza i może zmniejszyć zużycie azotu wporównaniu z ciągłym przedmuchiwaniem.

Osłanianie azotem z regulacją stężenia

System monitorowania tlenu kontroluje przepływ azotu do górnej przestrzeni zbiornika. System kontroli stężenia może umożliwić precyzyjne działanie i zmniejszyć zużycie gazu w porównaniu z ciągłym przedmuchiwaniem.

Systemy przedmuchu azotem

Metoda ta jest powszechnie stosowana, gdy przedmuchiwany zbiornik ma tylko jeden otwór lub podczas operacji wsadowych, takich jak sterylizacja tlenkiem etylenu Azot jest używany do zwiększenia ciśnienia w zbiorniku, miesza się z zawartością i rozcieńcza ją, a następnie rozcieńczona mieszanina jest odprowadzana do jednostek kontroli emisji. Proces ten jest powtarzany do momentu, gdy zbiornik zostanie wystarczająco oczyszczony.

Przedmuch i osuszenie rozcieńczalnika

Azot może w sposób ciągły przedostawać się do zbiornika, rozcieńczać mieszaninę i odprowadzać ją przez wylot, najlepiej po przeciwnej stronie niż wlot. Geometria zbiornika i orientacja punktów wejścia i wyjścia są ważnymi czynnikami wpływającymi na skuteczność przedmuchu rozcieńczającego. Suszenie przebiega w podobny sposób, ale pozwala na usunięcie resztek materiałów

Przepłukiwanie i tłoczenie wyporowe

Do przepłukiwania rurociągu można użyć azotu. Tłok- obiekt w kształcie pocisku, może być również przepchnięty przez rurociąg pod ciśnieniem azotu w celu oczyszczenia jego zawartości.

Ciśnieniowe przenoszenie cieczy

Przestrzeń zbiornika może być wypełniona azotem w celu przenoszenia cieczy bez użycia pompy. Może to być korzystne, gdy pompowanie materiału jest trudne ze względu na ograniczoną przestrzeń lub gdy materiał, taki jak substancje żrące, może powodować problemy z pompą.

Chcesz stosować azot do inertyzacji?

Służymy pomocą w wyborze optymalnej metody z punktu widzenia potrzeb klienta, która pozwoli mu ograniczyć zużycie gazu do minimum.

Skontaktuj się z nami

Zapytaj eksperta

Jon Trembley

Kierownik ds. technologii – Zastosowania kriogeniczne

"Ile azotu potrzebuję do ochrony zbiorników z cieczami łatwopalnymi?"

Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu systemu osłaniania azotem.  Zrozumienie właściwości przechowywanego materiału i rodzaju zbiornika pomoże w zaprojektowaniu systemu zoptymalizowanego pod kątem działalności klienta. Obejrzyj nasz krótki film dotyczący osłaniania azotem. (2:45)

Gazy

Gazy firmy Air Products, zwykle dostarczane w formie gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z wielu branż poprawienie efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Argon

Compressed argon gas and liquid argon in a variety of purities and in various modes of supply around the world thanks to our network of storage and transfill facilities.

Dwutlenek węgla

Nasze zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę branżową na temat obszaru działalności klienta – zaproponować najkorzystniejsze dostawy sprężonego lub ciekłego dwutlenku węgla oraz optymalne rozwiązania technologiczne.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Dostawy gazów ciekłych

Dostarczane cysterną do stacjonarych zbiorników kriogenicznych o różnych rozmiarach. Służymy pomocą w ustaleniu odpowiedniego rozmiaru i typu zbiornika na podstawie objętości, żądanego ciśnienia, poziomu czystości, czy natężenia przepływu.

Generatory gazu

Oferujemy kompleksową ofertę bezpiecznych, niezawodnych i ekonomicznych technologii wytwarzaniu gazów na miejscu (on-site), które pomagaja klientom, dbającym o zrównoważony rozwój, obniżyć ślad węglowy, zwiększyć efektywność energetyczną, poprawić jakość produktu końcowego i poprawić efektywność środowiskową.

Dostawy rurociągiem

Zapewniają klientom o dużym zapotrzebowaniu na produkt niezawodne, bezpieczne i elastyczne dostawy realizowane w ekonomiczny sposób.

Usługi modelowania rozwiązań do inertyzacji

Centrum modelowania obliczeniowego firmy Air Products wykorzystuje stosowane techniki matematyczne i obliczeniowe do rozwiązywania problemów badawczych, inżynieryjnych i biznesowych. Korzystamy z ponad 20-letniego doświadczenia w dziedzinie chemii obliczeniowej, komputerowej dynamiki płynów (CFD), modelowania i optymalizacji procesów oraz innych umiejętności, aby usprawniać podejmowanie decyzji w obszarach biznesowych i technologicznych.
Dowiedz się więcej

Centrum zasobów