Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Blue glass particles

Zmniejszanie rozmiaru cząstek

Ciekły azot i technologia rozdrabniania zapewniają spójny rozkład wielkości cząstek

Bardzo niskie temperatury ciekłego azotu mogą pomóc w efektywnym rozbijaniu materiałów spieku, zapewniając równomierny rozkład wielkości cząstek.