Zmniejszanie rozmiaru cząstek

Ciekły azot i technologia rozdrabniania zapewniają spójny rozkład wielkości cząstek

Bardzo niskie temperatury ciekłego azotu mogą pomóc w efektywnym rozbijaniu materiałów spieku, zapewniając równomierny rozkład wielkości cząstek.

Ciekły azot pozwala skutecznie zmniejszyć rozmiar cząstek w produkcji spieku

Nasze systemy wykorzystują ciekły azot do schładzania podawanego materiału przed mieleniem lub w jego trakcie w celu zwiększenia kruchości. Główne zalety mielenia kriogenicznego to m.in.:

  • Większa zawartość cząstek w docelowym zakresie
  • Bardziej jednorodny rozkład rozmiaru cząstek
  • Wyższa wydajność produkcji
  • Poprawa jakości produktów
  • Większe bezpieczeństwo procesów dzięki obojętnym właściwościom azotu

Skuteczne zmniejszanie rozmiaru cząstek w produkcji spieku

Nasi eksperci mogą pomóc w określeniu najlepszych opcji zmniejszenia rozmiaru cząstek w produkcji spieku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI