Reakcje niskotemperaturowe

Szybki, precyzyjny, elastyczny i ekonomiczny sposób osiągnięcia wymaganych temperatur

Niektóre egzotermiczne i niskotemperaturowe reakcje chemiczne, takie jak synteza chiralna, wymagają bezpiecznej i wydajnej kontroli niskich lub skrajnie niskich temperatur.

Ciekły azot może służyć do bezpośredniego lub pośredniego schładzania środowiska reakcji oraz do utrzymywania niskiej temperatury umożliwiającej przeprowadzanie odpowiednich reakcji chemicznych.

Ciekły azot oferuje wysoce wydajne i niezawodne rozwiązanie chłodnicze w porównaniu z mechanicznymi układami chłodzenia. Jest to ekologiczne i szczególnie odpowiednie źródło chłodzenia, gdy wymagane są bardzo niskie temperatury. Jego wysoce dostępna moc chłodzenia umożliwia bezpieczne kontrolowanie reakcji egzotermicznych.

Systemy chłodzenia reakcji PolarFit® firmy Air Products zapewniają szybki, precyzyjny, elastyczny i ekonomiczny sposób osiągnięcia wymaganych temperatur. W zależności od wymagań temperaturowych oferujemy trzy główne systemy chłodzenia reakcyjnego: pośrednie, częściowo pośrednie i bezpośrednie.

Pobierz broszurę dotyczącą systemów chłodzenia reakcji PolarFit®

Korzyści zapewnianie przez rozwiązania firmy Air Products w obszarze reakcji niskotemperaturowych

Szybkie chłodzenie, niezawodna i dokładna kontrola temperatury

Zwiększenie wydajności i poprawa selektywności produktów

Efektywność energetyczna

Ponowne wykorzystanie gazu azotowego jako medium w zakładzie

Niższe nakłady kapitałowe w porównaniu do chłodzenia mechanicznego

Elastyczne systemy chłodzenia

Rozwiązanie przyjazne dla środowiska

Czy Twoje reakcje wymagają niskich temperatur?

Oferujemy szeroką gamę usług technicznych i urządzeń zaprojektowanych z myślą o precyzyjnej kontroli temperatury.

Skontaktuj się z nami