Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Kontrola pH w basenach kąpielowych

Kontrola pH w basenach z dwutlenkiem węgla

Korzyści ze stosowania CO₂ jako środka obniżającego pH

0706-cloud
Bezpieczeństwo

Eliminuje ryzyko powstawania oparów chlorupowstających na skutek przypadkowej reakcji między silnym kwasem ipodchlorynem

0921-tool-box
Oszczędności

Brak korozji spowodowanej działaniem silnychkwasów prowadzi do niższych kosztów konserwacji

0795-gauge
Precyzja

Eliminuje ryzyko nadmiernego zakwaszenia.Minimalny osiągnięty poziom pH z CO2 wynosi 6,5

0868-atom
Niższe wartości chloramin

Generuje mniej chloramin (wywołującychnieprzyjemne zapachy i podrażnienia)

Oferty