Kontrola pH w basenach kąpielowych

Kontrola pH w basenach z dwutlenkiem węgla

Woda w basenie może być doskonałym nośnikiem dla rozprzestrzeniających się chorób. Dlatego właśnie należy stosować w niej produkty, które zapewnią dezynfekcję, a jednocześnie nie spowodują reakcji zapalnych w organizmach użytkowników basenu, jak i w otaczającym je środowisku. Chlorowanie za pomocą podchlorynu jest jedną z najczęściej stosowanych metod dezynfekcji basenów. Jedną z czystych i bezpiecznych alternatyw zmiany pH w basenach jest dwutlenek węgla (CO2), który eliminuje konieczność stosowania kwasów mineralnych.

Pobierz broszurę CO₂ - Kontrola pH w zbiornikach

Korzyści ze stosowania CO₂ jako środka obniżającego pH

Bezpieczeństwo

Eliminuje ryzyko powstawania oparów chlorupowstających na skutek przypadkowej reakcji między silnym kwasem ipodchlorynem

Oszczędności

Brak korozji spowodowanej działaniem silnychkwasów prowadzi do niższych kosztów konserwacji

Precyzja

Eliminuje ryzyko nadmiernego zakwaszenia.Minimalny osiągnięty poziom pH z CO2 wynosi 6,5

Niższe wartości chloramin

Generuje mniej chloramin (wywołującychnieprzyjemne zapachy i podrażnienia)

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o regulacji pH w basenach?

Nasi eksperci wspólnie z Tobą opracują najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Sprzęt niezbędny do dostarczania i dozowania CO₂ składa się z:

  • Zbiorniki CO₂ (butle, dewary itp.)
  • Układ regulacji ciśnienia i przepływu CO₂
  • Zautomatyzowana kontrola pH
  • System dyfuzji CO₂
  • Rury ze zbiornika CO₂ do punktu wtrysku
Dowiedz się więcej

Gazy

Air Products gazy, zwykle dostarczane w postaci gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z wielu różnych branż poprawę ich efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Dwutlenek węgla

Nasze zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę branżową na temat obszaru działalności klienta – zaproponować najkorzystniejsze dostawy sprężonego lub ciekłego dwutlenku węgla oraz optymalne rozwiązania technologiczne.