Szkło i fryta

Wytapianie szkła

Nowoczesne rozwiązania dla procesów wytapiania szkła

Technologie wspomagania spalania tlenem umożliwiają podniesienie wydajności pieca poprzez zastąpienie powietrza do spalania tlenem. Nawet niewielki wzrost stężenia tlenu może mieć znaczący wpływ na działanie pieców, zwłaszcza w przypadku stosowania paliw o niskiej wartości opałowej i/lub doskonalenia operacji albo przywracania kontroli nad piecami z niesprawnymi instalacjami odzyskiwania ciepła. Dzięki zmniejszeniu lub nawet wyeliminowaniu dopływu azotu do pieca technologie wspomagania spalania tlenem są sprawdzonym sposobem na zwiększenie produkcji, obniżenie zużycia paliwa oraz zmniejszenie emisji, a jednocześnie pozwalają utrzymać lub nawet podnieść jakość produktu. Wykorzystując różnorodność opatentowanych palników Cleanfire®, technologii topienia, technik modelowania CFD oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu, nasz zespół technologów pomaga klientom w zaprojektowaniu, uruchomieniu i codziennym użytkowaniu optymalnego systemu dla danego pieca.

Topienie szkła palnikiem acetylenowo-tlenowym

  • Niższe koszty kapitałowe
  • Większa oszczędność paliwa
  • Niższe emisje NOₓ, SOₓ i pyłów
  • Wyższa jakość szkła

Szeroki zakres opcji wspomaganego tlenem topienia szkła

Dostępnych jest wiele sposobów wzbogacania tlenowego procesu spalania stosowanego przy topieniu szkła.
Wzbogacanie tlenowe
Tlen jest wprowadzany i mieszany z powietrzem podczas spalania przed palnikami. Tak wzbogacone powietrze jest najczęściej stosowane w piecach rekuperacyjnych lub piecach topliwych regeneracyjnych, w których pożądane jest wykorzystanie tlenu do usprawnienia całego procesu spalania w jednolity sposób.
Lance tlenowe
Ta metoda od dawna jest najbardziej opłacalnym sposobem wykorzystania tlenu do wspomagania spalania powietrzno-paliwowego. Podanie tlenu przy pomocy lancy obok, poniżej lub przez płomień paliwowo-powietrzny umożliwia producentom fryty realizację założonych celów związanych z produkcją, wydajnością paliwa i jakością  produktu. Zalety stosowania lanc tlenowych wynikają z mieszania tlenu z paliwem tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
Dopalanie tlenowe-paliwowe
Koncepcja dopalania wykorzystuje palniki tlenowo-paliwowe zainstalowane w piecu powietrzno-paliwowym w celu zwiększania produkcji, jakości, wydajności i stabilności procesu. Dodatkowe opalanie tlenowo-paliwowe jest stosowane do zwiększania wydajności pieca lub w przypadku awarii podstawowego systemu opalania pieca.
Pełne przejście na spalanie tlenowo-paliwowe
Tlenowo-paliwowe piece do wytopu szkła stanowią najbardziej elastyczną i wydajną metodą jego wytopu. Całkowite przejście na opalanie tlenowo/paliwowe  pozwala uzyskać maksymalne korzyści operacyjne: zwiększenie produkcji, zmniejszenie zużycia paliwa, obniżenie emisji, podniesienie jakości produktu, ograniczenie wymagań dotyczących konserwacji oraz przedłużenie czasu eksploatacji pieca.

ZAAWANSOWANE LABORATORIUM CZYSTEJ ENERGII — WIRTUALNE POKAZY W RÓŻNYCH LOKALIZACJACH

Zaawansowane laboratorium czystej energii to nasz najnowszy zakład demonstracyjny, który umożliwia rozwój i testowanie systemów spalania na pełną skalę z wykorzystaniem paliw klienta. Ponadto systemy zdalnego przetwarzania obrazu umożliwiają uczestnictwo w testach w czasie rzeczywistym przez Internet.

ETAPOWE SPALANIE TLENOWE W PIECACH PALIWOWO-TLENOWYCH DO WYTOPU

Zalety spalania tlenowo-paliwowego w topieniu szkła w porównaniu ze spalaniem powietrzno-paliwowym są dość dobrze znane. Obejmują one niższe koszty inwestycyjne, wyższą oszczędność paliwa, ograniczenie emisji NOₓ i wyższą jakość szkła.

Generatory tlenu PRISM® VSA

Generatory tlenu PRISM® VSA firmy Air Products zapewniają niezawodne dostawy tlenu, które spełniają szeroki zakres wymagań dotyczących przepływu. Nasze generatory zapewniają niezawodną dostawę tlenu przy ogólnych oszczędnościach, w porównaniu z gazami ciekłymi dostarczanymi w cysternach. Modułowa konstrukcja systemu ułatwia instalację i konserwację, a standardowe funkcje umożliwiają spełnienie konkretnych wymagań producentów szkła.

Generatory tlenu PRISM® VSA – seria T

Generator tlenu PRISM® VSA

Przykład wyników modelowania CFD dla pieca szklarskiego

Sprawdzone usługi komputerowego modelowania dynamiki płynów

Dysponujemy rozbudowanymi możliwościami w zakresie wewnętrznych usług komputerowego modelowania dynamiki płynów (computational fluid dynamics, CFD), które mogą stanowić pomoc podczas projektowania lub badania wydajności pieca. Nasze usługi pomagają producentom szkła badać i oceniać sposoby zwiększania wydajności i obniżania kosztów bez narażania procesu produkcyjnego. Analizy związane z modelowaniem zapewniają szybkie i rzetelne wyniki oraz zalecenia dotyczące typu systemu optymalnego dla danej działalności operacyjnej.

Palnik tlenowo-paliwowy Cleanfire® HRₓ™

Obejrzyj krótki film, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób nasz palnik może pomóc zwiększyć wydajność i jakość produkcji szkła.

Dodaj Air Products do mieszanki, aby udoskonalić produkcję szkła.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Air Products w zakresie przetapiania lub zamów demonstrację w naszym pilotażowym Zaawansowanym laboratorium czystej energii.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

CENTRUM ZASOBÓW