Zarządzanie

Uważamy, że inwestycja w firmę Air Products – a właściwie w każdą firmę – jest aktem wiary, a wiarę można zdobyć tylko poprzez działanie w sposób uczciwy i odpowiedzialny. Te kluczowe wartości są fundamentem wszystkich naszych działań. Zawsze wierzyliśmy, że najlepszym sposobem na zostanie wspaniałą firmą i dostarczanie wartości naszym klientom i akcjonariuszom jest uczciwość, szczerość i etyczne działanie w zakresie naszych praktyk biznesowych i osobistego zachowania w pracy.
Firma Air Products zyskała reputację dzięki jakości, uczciwości i dobrej woli, które stanowią fundament naszego sukcesu. Niezależnie od wyzwań, nadal będziemy kierować się najwyższymi standardami etycznymi i działać zgodnie z nimi. Ponieważ środowisko, w którym działamy, stale się zmienia, będziemy spotykać się z przyszłością z tym samym niezachwianym zaangażowaniem na rzecz uczciwości, sprawiedliwości i przejrzystości, które zapewnia nam siłę od 80 lat.

Kodeks postępowania

Uczciwość – etyczne postępowanie i wierność własnym słowom – to podstawowa wartość firmy Air Products, której nigdy nie wolno nam naruszać. Naruszenie zasad etyki w firmie Air Products nie będzie tolerowane. Zachęcamy pracowników do zgłaszania skarg, wątpliwości lub podejrzeń dotyczących wszelkich niezgodności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Air Products Integrity Line

Jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie najwyższych standardów etycznych.

ZGŁOŚ PROBLEM

Regulaminy

Regulamin firmy Air Products and Chemicals, Inc. z późniejszymi zmianami i poprawkami, obowiązujący od 17 września 2023 r., obejmuje następujące artykuły i ich sekcje:

Zebrania akcjonariuszy
Zarząd dyrektorów
Powiadomienia, kierownictwo
Zwolnienie z odpowiedzialności członków zarządu i kierownictwa
Delegowanie uprawnień
Stan magazynowy
Postanowienia ogólne
Biura i rejestry
Poprawki

ZOBACZ REGULAMIN

CENTRUM ZASOBÓW