Inertyzacja i osłanianie

Stosowanie gazów obojętnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa materiałów palnych

Inertyzacja i osłanianie mogą być wykorzystywane do przechowywania materiałów palnych i wrażliwych na pogarszanie jakości w przemyśle energetycznym. Osłanianie tych materiałów przy użyciu gazu obojętnego, takiego jak azot lub dwutlenek węgla, umożliwia ich bezpieczniejsze przechowywanie. Skuteczne osłanianie eliminuje jedno z trzech ramion trójkąta ognia, jak również problemy związane z bezpieczeństwem dotyczące tego materiału. Bezpieczna obsługa ułatwia dział pracę i poprawia jakość materiału.

Możemy wykonać obliczenia, począwszy od wartości granicznych palności mieszaniny i krytycznego stężenia tlenu (C.O.C.) z użyciem własnego oprogramowania, aż po pełne badania z zakresu obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Na podstawie tych informacji pomagamy określić bezpieczne warunki pracy i proponujemy rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb.

Zaufaj doświadczeniu firmy Air Products…

Nasi inżynierowie pomagają klientom wybrać optymalną z punktu widzenia ich potrzeb metodę osłaniania azotem i ograniczyć zużycie gazu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JESZCZE DZIŚ!