Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
A solution for difficult to separate materials such as polymers used for glass laminations

Delaminacja szkła

Rozwiązanie problemów związanych z trudnymi do rozdzielenia materiałami, takimi jak polimery używane do laminacji szkła

Bardzo niska temperatura ciekłego azotu powoduje kurczenie różnych materiałów w różnym stopniu. Powstające w ten sposób naprężenia sąsiednich elementów, takich jak warstwy laminowanego szkła, mogą być wykorzystane do uwolnienia szkła z pośredniej warstwy polimeru w taki sposób, aby możliwe było ich oddzielenie i poddanie recyklingowi.

Oferty