Żłobienie

Fachowe rozwiązania, które pomogą w odniesieniu sukcesu

Żłobienie to metoda usuwania materiałów związanych ze spawaniem lub odlewaniem. Należy rozróżnić termiczne i mechaniczne metody żłobienia. Metody termiczne są na ogół szybsze niż mechaniczne; żłobienie termiczne jest istotną metodą podczas spawania. Umożliwia ono szybkie usunięcie niechcianego metalu. Materiał jest miejscowo rozgrzewany, roztapiany i usuwany – zazwyczaj poprzez wydmuchiwanie. Standardowe procesy z wykorzystaniem gazu do opalania paliwowo-tlenowego lub łuku umożliwiają szybkie topienie i usuwanie metalu.

Żłobienie może być wykonywane przy użyciu następujących procesów termicznych:

  • proces paliwowo-tlenowy
  • łuk plazmowy
  • spawanie łukowe ręczne elektrodą metalową (MMA)
  • powietrzno-węglowe spawanie łukowe

Żłobienie przy użyciu płomienia lub opalania paliwowo-tlenowego

Żłobienie przy użyciu płomienia jest odmianą konwencjonalnego spawania paliwowo-tlenowego. Tlen i paliwo gazowe pozwalają uzyskać wysoką temperaturę płomienia, która umożliwia topienie stali. Podczas procesu żłobienia następuje miejscowe rozgrzanie stali do temperatury przekraczającej temperaturę zapłonu (zazwyczaj 900°C), a strumień tlenu topi metal – zachodzi reakcja chemiczna pomiędzy czystym tlenem a rozgrzanym metalem. Ten strumień używany jest także do wydmuchiwania roztopionego metalu i żużlu. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do cięcia poprzez opalanie paliwowo-tlenowe, żużel nie jest wydmuchiwany przez materiał, ale pozostaje na powierzchni elementu poddawanego obróbce. Dysza żłobiąca została zaprojektowana w sposób umożliwiający dostarczenie względnie dużej ilości tlenu przez strumień żłobiący. W przypadku żłobienia paliwowo-tlenowego równe ilości tlenu i acetylenu tworzą niemalże obojętny płomień podgrzewający. Prędkość przepływu tlenu decyduje o głębokości i szerokości żłobienia.

Żłobienie łukiem plazmowym

Wykorzystanie łuku plazmowego jako narzędzia żłobiącego sięga lat 60 ubiegłego wieku, kiedy proces ten został opracowany na użytek spawania. W porównaniu z alternatywnymi technikami żłobienia poprzez opalanie paliwowo-tlenowe i zastosowanie ręcznego spawania łukowego, łuk plazmowy tworzy przypominający igłę strumień, który pozwala wykonywać bardzo precyzyjne żłobienia i może być stosowany na prawie wszystkich materiałach żelaznych i nieżelaznych. Gazem plazmowym może być argon, hel, argon/wodór, azot lub powietrze.

Żłobienie z wykorzystaniem ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową i powietrzno-węglowego

W tych procesach powstaje łuk elektryczny, który topi materiał. Inne techniki, wykorzystujące specjalne elektrody lub strumienie sprężonego umożliwiają wydmuchiwanie roztopionego materiału. Procesy te nie wymagają żadnego konkretnego gazu o wysokiej czystości ani gazów sprężonych.

Zapytaj eksperta

John Dwyer

Inżynier ds. zastosowań microbulk, Ameryka Północna

"Używam butli z gazem wysokociśnieniowym i martwię się o bezpieczeństwo. Czy istnieje lepszy sposób?"

Butle z gazem wysokociśnieniowym są zwykle wykorzystywane przez użytkowników w przypadku małych i średnich zapotrzebowań gazu. Usługa mikrocystern CryoEase® firmy Air Products konsoliduje dostawy gazu do scentralizowanego systemu, eliminując konieczność obsługi butli i zapewniając dostarczanie właściwego gazu do punktu użycia. Kolejne korzyści związane z usługą mikrocystern CryoEase® obejmują zmniejszenie narażenia na kontakt z kontenerami pod wysokim ciśnieniem i ruchu transportowego dzięki rzadszym dostawom. Firma Air Products opracowała opcję dostarczania mikrocystern jako ekonomiczną i niezawodną alternatywę dla butli wysokociśnieniowych azotu, argonu, tlenu i dwutlenku węgla. Oprócz wydajnych i elastycznych systemów przechowywania dostępne są także innowacyjne rozwiązania rurowe, które ułatwiają płynne przejście od butli do mikrocystern.

Rozwiązania CryoEase®

System dostaw w technologii CryoEase® to nowoczesna koncepcja, polegająca na dostarczaniu gazu przez napełnianie zbiornika na miejscu zamiast metodą tradycyjną, stosowaną w przypadku zapotrzebowania na mniejsze objętości, w której gaz jest dostarczany przez zamianę pustych butli i naczyń Dewara na pełne. System dostaw CryoEase® obejmuje specjalnie zaprojektowane samochody dostawcze ze zintegrowanymi elementami sterującymi i elastyczne opcje wyboru zbiorników. Możliwe są dostawy do końcowej eksploatacji w formie czystych gazów, cieczy kriogenicznych lub mieszanin gazów uzyskanych przy użyciu mieszarki zainstalowanej w zakładzie klienta.

Dowiedz się więcej

Usługa CryoEase® - łatwe dostawy gazów ciekłych

Kompaktowy zbiornik kriogeniczny jest regularnie tankowany ciekłym gazem (argon, azot, tlen) specjalnie zaprojektowaną niewielką cysterną. Usługa CryoEase® oferuje zalety masowych dostaw gazów ciekłych użytkownikom zużywającym mniejsze ilości gazów.

  • Oszczędność czasu – brak obsługi i wymiany butli
  • Oszczędność miejsca – niewielki zbiornik może być posadowiony na niewielkiej przestrzeni, oszczędzając cenne miejsce na placu
  • Wygoda – nasz system automatycznie planuje regularne dostawy, dzięki czemu nie musisz się już martwić o zamawianie gazu i oczekiwanie na dostawy.

Ciągłe dostawy gazu na których możesz polegać, zmniejszając jednocześnie ślad węglowy – możesz zredukować liczbę dostaw gazu dzięki usłudze CryoEase®, w ramach której Air Products zajmie się ich optymalizacją.

Pobierz broszurę prezentującą usługę CryoEase®

Gazy

Gazy firmy Air Products, zwykle dostarczane w formie gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z wielu branż poprawę efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Argon

Compressed argon gas and liquid argon in a variety of purities and in various modes of supply around the world thanks to our network of storage and transfill facilities.

Hel

Hel ciekły i gazowy o różnych stopniach czystości i stężenia, z uwagi na swoje obojętne właściwości, jest ceniony jako gaz do podnoszenia, wykrywania wycieków, osłaniania, zastosowań analitcyzncyh, czy wymiany ciepła.

Wodór

Ceniony za swoje właściwości reaktywne i ochronne wodór jest wykorzystywany w wielu branżach w celu poprawy jakości, optymalizacji wydajności i obniżenia kosztów.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Tlen

Oprócz zastosowania jako gaz do oddychania w zastosowaniach medycznych, jego silne właściwości utleniające przynoszą korzyści wielu gałęziom przemysłu poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów i zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu z innymi paliwami.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami technicznymi.

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z dziesięcioleci doświadczenia w dziedzinie gazów przemysłowych, produkcji, zastosowań i urządzeń.

Skontaktuj się z nami

CENTRUM ZASOBÓW