Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Cryo-Condap solvent abatement system

Usuwanie rozpuszczalników / odzyskiwanie LZO

Czy chcesz spełnić najsurowsze normy emisji rozpuszczalników?

Bardziej restrykcyjne przepisy rządowe skłoniły wiele firm do poprawy pomiarów i kontroli emisji rozpuszczalników.

Dzięki systemowi Air Products Cryo-Condap® można spełnić wymogi dotyczące ochrony środowiska dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO), redukując je do dzisiejszych standardów i odzyskać prawie 100% rozpuszczalników o najwyższej wydajności procesu.

System Cryo-Condap® wykorzystuje ciekły azot do skraplania LZO w temperaturze najbliższej punktu zamarzania. Dzięki temu ustawieniu system Cryo-Condap® ma optymalną szybkość kondensacji, co ułatwia usuwanie LZO ze strumienia gazu zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie pozwalające ograniczyć emisje LZO

0861-sun-2
Czystość

Niezanieczyszczony i czysty azot w postaci gazowej

0833-diamond
Skuteczność

Technologia systemu Cryo-Condap® odzyskuje prawie 100% większości rodzajów oparów rozpuszczalników organicznych, co wykazano na ponad 200 instalacjach

ap0088-dollar-sign
Ekonomiczny

Ciekły azot, który skrapla LZO, może być używany do inertyzacji, a rozpuszczalniki mogą być odzyskiwane w celu ponownego wykorzystania lub odsprzedaży

ap0042-certificate
Zgodność z przepisami

Pomaga w spełnieniu norm emisji, a jednocześnie zapewnia korzyści operacyjne dla procesu produkcji

ap0035-sustainability
Przyjazność dla środowiska

Układ niegenerujący dodatkowych odpadów 

Oferty

Zapytaj eksperta

Jon Trembley
Jon Trembley

Kierownik ds. technologii – Zastosowania kriogeniczne

W jaki sposób wasze rozwiązania mogą mi pomóc w zmniejszeniu ilości lotnych związków organicznych (LZO) w emisjach z procesu?

Technologia odzyskiwania LZO Cryocondap® firmy Air Products może pomóc w zmniejszeniu ilości LZO w procesie. Nasz system wykorzystuje ciekły azot w wymienniku ciepła do chłodzenia gazu procesowego. Wraz ze spadkiem temperatury spada również zdolność gazu do przenoszenia LZO w postaci pary. LZO skraplają się i zamarzają na cząstki, dzięki czemu gaz procesowy może być zgodny z wymogami ochrony środowiska.

Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i zaletach opatentowanej technologii Cryo-Condap® do odzyskiwania LZO opracowanej przez firmę Air Products.

zobacz więcej...

Studium przypadku: TECHNOLOGIA SYSTEMÓW CRYO-CONDAP® W GLOBALNEJ FIRMIE Z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dowiedz się, w jaki sposób technologia systemów Cryo-Condap® pozwala odzyskać prawie 100% rozpuszczalników, spełniając najsurowsze przepisy dotyczące emisji LZO.