Usuwanie rozpuszczalników / odzyskiwanie LZO

Czy chcesz spełnić najsurowsze normy emisji rozpuszczalników?

Bardziej restrykcyjne przepisy rządowe skłoniły wiele firm do poprawy pomiarów i kontroli emisji rozpuszczalników.

Dzięki systemowi Air Products Cryo-Condap® można spełnić wymogi dotyczące ochrony środowiska dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO), redukując je do dzisiejszych standardów i odzyskać prawie 100% rozpuszczalników o najwyższej wydajności procesu.

System Cryo-Condap® wykorzystuje ciekły azot do skraplania LZO w temperaturze najbliższej punktu zamarzania. Dzięki temu ustawieniu system Cryo-Condap® ma optymalną szybkość kondensacji, co ułatwia usuwanie LZO ze strumienia gazu zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Pobierz kartę charakterystyki technologii Cryo-Condap®

Skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie pozwalające ograniczyć emisje LZO

Czystość

Niezanieczyszczony i czysty azot w postaci gazowej

Skuteczność

Technologia systemu Cryo-Condap® odzyskuje prawie 100% większości rodzajów oparów rozpuszczalników organicznych, co wykazano na ponad 200 instalacjach

Ekonomiczny

Ciekły azot, który skrapla LZO, może być używany do inertyzacji, a rozpuszczalniki mogą być odzyskiwane w celu ponownego wykorzystania lub odsprzedaży

Zgodność z przepisami

Pomaga w spełnieniu norm emisji, a jednocześnie zapewnia korzyści operacyjne dla procesu produkcji

Przyjazność dla środowiska

Układ niegenerujący dodatkowych odpadów

Technologia Cryo-Condap® firmy Air Products do odzyskiwania LZO

Dowiedz się, w jaki sposób technologia Cryo-Condap® pozwala odzyskać prawie 100% rozpuszczalników, spełniając najsurowsze przepisy dotyczące emisji LZO.

Czy chcesz zmniejszyć poziom emisji?

Nasz zespół specjalistów z przyjemnością przedstawi najlepsze rozwiązanie problemu odzyskiwania rozpuszczalników.

Skontaktuj się z nami

Zapytaj eksperta

Jon Trembley

Kierownik ds. technologii – Zastosowania kriogeniczne

"W jaki sposób wasze rozwiązania mogą mi pomóc w zmniejszeniu ilości lotnych związków organicznych (LZO) w emisjach z procesu?"

Technologia odzyskiwania LZO Cryocondap® firmy Air Products może pomóc w zmniejszeniu ilości LZO w procesie. Nasz system wykorzystuje ciekły azot w wymienniku ciepła do chłodzenia gazu procesowego. Wraz ze spadkiem temperatury spada również zdolność gazu do przenoszenia LZO w postaci pary. LZO skraplają się i zamarzają na cząstki, dzięki czemu gaz procesowy może być zgodny z wymogami ochrony środowiska.

Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i zaletach opatentowanej technologii Cryo-Condap® do odzyskiwania LZO opracowanej przez firmę Air Products.

Studium przypadku: TECHNOLOGIA SYSTEMÓW CRYO-CONDAP® W GLOBALNEJ FIRMIE Z BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dowiedz się, w jaki sposób technologia systemów Cryo-Condap® pozwala odzyskać prawie 100% rozpuszczalników, spełniając najsurowsze przepisy dotyczące emisji LZO.

Czym jest kondensacja kriogeniczna?

Kondensacja kriogeniczna wykorzystuje skrajnie niską temperaturę ciekłego azotu do schładzania ścieków gazowych z przemysłu chemicznego w celu kondensacji zawartych w nich LZO.
Dowiedz się więcej

Jakie są główne zalety kondensacji kriogenicznej?

Zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi emisji LZO, odzyskiwania i recyklingu odpadów rozpuszczalników oraz minimalne koszty eksploatacji, ponieważ ciekły azot stosowany do chłodzenia może być ponownie wykorzystywany do inertyzacji.

Dowiedz się więcej

Centrum zasobów