Badanie emisji z pojazdów

Gazy i mieszaniny Experis® o ultrawysokiej czystości do precyzyjnego pomiaru emisji spalin samochodowych

Oferta gazów specjalnych Experis® firmy Air Products została opracowana specjalnie do stosowania w analityce i obejmuje gazy o ultrawysokiej czystości (UHP), mieszaniny gazów oraz osprzęt do ich obsługi. Nasza unikalna technologia BIP® zapewnia najwyższe poziomy czystości w przypadku zastosowania w formie gazów zerowych i w ramach analizy instrumentalnej.

Kompleksowa oferta kalibracyjnych i akredytowanych mieszanin gazów zapewnia stabilność, certyfikację i możliwość monitorowania mieszanin w celu spełnienia najbardziej rygorystycznych wymogów. Uzupełnieniem tej oferty jest wysokiej jakości sprzęt do obsługi gazów, obejmujący reduktory butli, kolektory, zawory i układy oczyszczania.

Dokładniejsza analiza

Większa czułość i niższe granice wykrywalności

Zgodność z przepisami branżowymi

Przyrządy i gazy kalibracyjne są zgodne z najnowszymi wymogami Euro 6

Mniejsza częstotliwość konserwacji systemu

Technologia BIP eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych oczyszczaczy

Z akredytacją ISO 17025

Nasz zakres akredytacji ISO 17025 dla mieszanin kalibracyjnych jest zoptymalizowany pod kątem przemysłu motoryzacyjnego

Dokładność

Techniki napełniania zaawansowanych mieszanin gazów

Stabilność mieszaniny gazów do 10 lat

Technologie obróbki butli zatwierdzone przez wiodące światowe instytuty metrologii gazowej

Identyfikowalność

Solidna identyfikowalność pomiarów zgodna z normą międzynarodową

Dostępność

Szeroki zakres standardowych mieszanin oraz szybkie dostarczanie dostosowanych mieszanin kalibracyjnych do analizy.

Zapytaj eksperta

Trish Lees

Specjalista ds. rozwoju

“Ile maksymalnie składników może zawierać akredytowana mieszanina?”
Air Products oferuje mieszaniny gazów kalibracyjnych zawierające wszystkie składniki NO, SO₂, CO and CO₂ w tej samej butli, poświadczone certyfikatem ISO 17025 przez akredytowane laboratorium.

Gazy

Gazy firmy Air Products, zwykle dostarczane w formie gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z wielu branż poprawę efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Hel

Hel ciekły i gazowy o różnych stopniach czystości i stężenia, z uwagi na swoje obojętne właściwości, jest ceniony jako gaz do podnoszenia, wykrywania wycieków, osłaniania, zastosowań analitcyzncyh, czy wymiany ciepła.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Tlen

Oprócz zastosowania jako gaz do oddychania w zastosowaniach medycznych, jego silne właściwości utleniające przynoszą korzyści wielu gałęziom przemysłu poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów i zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu z innymi paliwami.

Pytania? My mamy odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami

CENTRUM ZASOBÓW