Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Microbulk truck

Usługa CryoEase®

Efektywna ekonomicznie alternatywa dla dostaw gazu w butlach

Korzyści płynące z korzystania z usługi CryoEase® 

0777-thumbs-up
Łatwość użytkowania

Bezproblemowe zaopatrzenie w gaz dzięki automatycznemu systemowi dostaw i kompleksowej obsłudze

ap0008-safety
Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy

Wyeliminowana konieczność obsługi i wymiany butli. Zmniejszone narażenie na działanie gazów o wysokim ciśnieniu.

0794-chart
Zwiększona wydajność operacyjna

Stałe i nieprzerwane dostawy gazu nawet w trakcie napełniania zbiornika. Usprawniony proces  składania zamówień i mniejsza liczba faktur

ap0089-euro-sign
Niższe koszty

Wyeliminowane zwroty butli, opłaty za zagubienie czy też straty spowodowane zwracaniem dostawcy pozostałości gazu w butli.

ap0061-cryoease
Lepsze środowisko pracy

Zwolniona zajmowana powierzchnia do składowania butli na rzecz małego zbiornika

ap0035-sustainability
Gwarantowana czystość gazu

Wyeliminowane  potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gazu dzięki dedykowanym zbiornikom.