Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Pharmaceutical laboratory

Analiza laboratoryjna

Gazy i mieszaniny Experis® o ultrawysokiej czystości (UHP) do zastosowań analitycznych

0736-zoom-in
Dokładniejsza analiza

Większa czułość i niższe granice wykrywalności

ap0088-dollar-sign
Niższe koszty operacyjne

Technologia BIP® usuwa szkodliwe zanieczyszczenia, wydłużając okres eksploatacji sprzętu i zmniejszając częstotliwość konserwacji

0777-thumbs-up
Zmniejszone potrzeby konserwacji systemu

Technologia BIP® eliminuje konieczność stosowania filtrów liniowych

ap0007-equipment
Niezrównana czystość

Technologia BIP® jest do 300 razy czystsza niż gazy konwencjonalne; mniej niż 10 ppb O₂ i mniej niż 20 ppb H₂O

0404-analytical-labs-and-research-science
Dokładność

Procesy technologiczne do zaawansowanych mieszanin gazów

ap0119-up-arrow
Stabilność mieszaniny gazów do 10 lat

Technologie obróbki butli zatwierdzone przez wiodące światowe instytuty metrologii gazowej

1040-check-mark
Identyfikowalność

Solidna identyfikowalność pomiarów zgodnie z międzynarodowymi standardami

ap0040-cylinder-truck
Dostępność

Szeroki zakres składów standardowych oraz szybkie dostawy mieszanin kalibracyjnych odpowiednich do danej analizy

Oferty

Zapytaj eksperta

Expert Trish Lees
Trish Lees

Specjalista ds. rozwoju