Przetop fryty szklanej

Najnowocześniejsze rozwiązania dla procesów wytopu fryty szklanej

Technologie wspomagania spalania tlenem umożliwiają podniesienie wydajności pieca poprzez zastąpienie powietrza do spalania tlenem. Nawet niewielki wzrost stężenia tlenu może mieć znaczący wpływ na działanie pieców, zwłaszcza w przypadku stosowania paliw o niskiej wartości opałowej i/lub doskonalenia operacji albo przywracania kontroli nad piecami z niesprawnymi instalacjami odzyskiwania ciepła. Dzięki zmniejszeniu lub nawet wyeliminowaniu dopływu obojętnego azotu do pieca technologie wspomagania spalania tlenem są sprawdzonym sposobem na zwiększenie produkcji, obniżenie zużycia paliwa oraz zmniejszenie emisji, a jednocześnie pozwalają utrzymać lub nawet podnieść jakość produktu. Wykorzystując różnorodność opatentowanych palników Cleanfire®, technologii topienia, technik modelowania CFD oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu, a także wykorzystując swoje zdolności, nasz zespół technologów pomaga klientom w zaprojektowaniu, uruchomieniu i codziennym użytkowaniu optymalnego systemu dla danego pieca.

Tlenowo-paliwowe przetapianie fryty szklanej

  • Niższe koszty kapitałowe
  • Większa oszczędność paliwa
  • Niższe emisje NOₓ, SOₓ i pyłów

Dostępnych jest wiele metod wzbogacania tlenowego i spalania tlenowo-paliwowego do usprawnienia przetopu fryty szklanej

Lance tlenowe

Ta metoda od dawna jest najbardziej opłacalnym sposobem wykorzystania tlenu do wspomagania spalania powietrzno-paliwowego. Podanie tlenu przy pomocy lancy obok, poniżej lub przez płomień paliwowo-powietrzny umożliwia producentom fryty realizację założonych celów związanych z produkcją, wydajnością paliwa i jakością  produktu. Zalety stosowania lanc tlenowych wynikają z mieszania tlenu z paliwem tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Dopalanie tlenowe-paliwowe

Koncepcja dopalania wykorzystuje palniki tlenowo-paliwowe zainstalowane w piecu powietrzno-paliwowym w celu zwiększania produkcji, jakości, wydajności i stabilności procesu. Dodatkowe opalanie tlenowo-paliwowe jest stosowane do zwiększania wydajności pieca lub w przypadku awarii podstawowego systemu opalania pieca.

Pełne przejście na spalanie tlenowo-paliwowe

Tlenowo-paliwowe piece do wytopu fryty szklanej stanowią najbardziej elastyczną i wydajną metodą jej wytopu. Całkowite przejście na opalanie tlenowo/paliwowe  pozwala uzyskać maksymalne korzyści operacyjne: zwiększenie produkcji, zmniejszenie zużycia paliwa, obniżenie emisji, podniesienie jakości produktu, ograniczenie wymagań dotyczących konserwacji oraz przedłużenie czasu eksploatacji pieca.

Wzbogacanie tlenowe

Tlen jest wprowadzany i mieszany z powietrzem podczas spalania przed palnikami. Tak wzbogacone powietrze jest najczęściej stosowane w piecach rekuperacyjnych lub piecach topliwych regeneracyjnych, w których pożądane jest wykorzystanie tlenu do usprawnienia całego procesu spalania w jednolity sposób.

Dodaj Air Products do mieszanki, aby udoskonalić produkcję szkła.

Eksperci Air Products chętnie udzielą informacji na temat technologii, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Skontaktuj się z nami już dziś!