Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Melting Frit

Przetop fryty szklanej

Najnowocześniejsze rozwiązania dla procesów wytopu fryty szklanej

Dostępnych jest wiele metod wzbogacania tlenowego i spalania tlenowo-paliwowego do usprawnienia przetopu fryty szklanej

Lance tlenowe

Ta metoda od dawna jest najbardziej opłacalnym sposobem wykorzystania tlenu do wspomagania spalania powietrzno-paliwowego. Podanie tlenu przy pomocy lancy obok, poniżej lub przez płomień paliwowo-powietrzny umożliwia producentom fryty realizację założonych celów związanych z produkcją, wydajnością paliwa i jakością  produktu. Zalety stosowania lanc tlenowych wynikają z mieszania tlenu z paliwem tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Dopalanie tlenowe-paliwowe

Koncepcja dopalania wykorzystuje palniki tlenowo-paliwowe zainstalowane w piecu powietrzno-paliwowym w celu zwiększania produkcji, jakości, wydajności i stabilności procesu. Dodatkowe opalanie tlenowo-paliwowe jest stosowane do zwiększania wydajności pieca lub w przypadku awarii podstawowego systemu opalania pieca.

Pełne przejście na spalanie tlenowo-paliwowe

Tlenowo-paliwowe piece do wytopu fryty szklanej stanowią najbardziej elastyczną i wydajną metodą jej wytopu. Całkowite przejście na opalanie tlenowo/paliwowe  pozwala uzyskać maksymalne korzyści operacyjne: zwiększenie produkcji, zmniejszenie zużycia paliwa, obniżenie emisji, podniesienie jakości produktu, ograniczenie wymagań dotyczących konserwacji oraz przedłużenie czasu eksploatacji pieca.

Wzbogacanie tlenowe

Tlen jest wprowadzany i mieszany z powietrzem podczas spalania przed palnikami. Tak wzbogacone powietrze jest najczęściej stosowane w piecach rekuperacyjnych lub piecach topliwych regeneracyjnych, w których pożądane jest wykorzystanie tlenu do usprawnienia całego procesu spalania w jednolity sposób.

Oferty