Ozon dla wody pitnej

Wytwarzanie ozonu z czystego tlenu do dezynfekcji wody pitnej oraz usuwania smaku i zapachu

Ozon może być dodawany na wielu etapach przetwarzania wody pitnej, np. podczas utleniania wstępnego, utleniania pośredniego lub końcowej dezynfekcji.

Ozon jest produktem niestabilnym, którego nie można przechowywać, więc musi być wytwarzany na miejscu z tlenu za pośrednictwem specjalnych generatorów. Firma Air Products, jako wiodący dostawca tlenu, przez lata rozwijała specjalistyczną wiedzę, pomagając swoim klientom w optymalizacji procesów ozonowania.

Korzyści ze stosowania tlenu

Tlen a powietrze do wytwarzania ozonu

Zastosowanie czystego tlenu do wytwarzania ozonu pozwala na uzyskanie wyższych stężeń gazu zasilającego, co z kolei zapewnia lepszą rozpuszczalność

Mniejsze zużycie energii

Wykorzystanie czystego tlenu do wytwarzania ozonu zapewnia bezpośrednie oszczędności w stosunku do używania powietrza, zmniejszając wymaganą moc o 2,5

Mniejsze koszty konserwacji

Czysty tlen jest zgodny ze wszystkimi generatorami ozonu, zapewniając im dłuższą żywotność i oszczędność kosztów konserwacji

Elastyczna konstrukcja

Korzystanie z czystego tlenu zapewnia użyteczną elastyczność wytwarzania, która jest wymagana we wszystkich procesach uzdatniania wody

Interesuje Cię optymalizacja procesu przetwarzania ozonu?

Możemy pomóc w usprawnieniu uzdatniania i doradzić w sprawie rozwiązań zwiększających produktywność lub wydajność.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapytaj eksperta

Samy Sablayrolles

Commercial Technology Water Solutions, Europa

“Czy do generatora ozonu należy używać tlenu lub powietrza?”
Aby tlen zamienił się w ozon, cząsteczki tlenu muszą zostać rozbite i na nowo uformowane. Wiąże się to z użyciem energii w postaci elektrycznego wzbudzenia tlenu, które rozbija cząsteczki tlenu. Zwykle odbywa się to za pomocą generatorów ozonu o wysokim napięciu (wyładowania koronowe). Po rozerwaniu większość cząsteczek powraca do stabilnej postaci tlenu. Jednak podczas tego procesu część tlenu jest przekształcana w ozon. Proces ten wymaga dużo energii do rozbicia cząsteczek i uzyskania ozonu o niskim stopniu stężenia. W przypadku użycia powietrza generatory będą zużywać znacznie więcej energii niż w przypadku korzystania z czystego tlenu ze względu na ogromne stężenie gazów obojętnych, takich jak azot. Procesy wykorzystujące czysty tlen są bardziej wydajne ze względu na stężenie tlenu. Stąd też stężenie uzyskanego ozonu można zwiększyć z 3–4% w przypadku powietrza do 12–14% w przypadku tlenu, zużywając trzy razy mniej energii. Przepływ ozonu o wysokim stopniu stężenia jest również bardziej efektywny pod względem transferu masy do dalszych zastosowań.

Jakie są główne korzyści wynikające z używania czystego tlenu zamiast powietrza?

Czysty tlen wykorzystuje wyższe stężenia ozonu, zapewniając większą rozpuszczalność i szybsze reakcje. Ozonatory wykorzystujące czysty tlen wytwarzają stężenie ozonu w zakresie 10–14% m/m.

Wyższe stężenia ozonu oznaczają wyższą wydajność procesu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Gazy

Gazy firmy Air Products, zwykle dostarczane w postaci gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z wielu różnych branż poprawę ich efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Tlen

Oprócz zastosowania jako gaz do oddychania w zastosowaniach medycznych, jego silne właściwości utleniające przynoszą korzyści wielu gałęziom przemysłu poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów i zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu z innymi paliwami.