Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Drinking water

Ozon dla wody pitnej

Wytwarzanie ozonu z czystego tlenu do dezynfekcji wody pitnej oraz usuwania smaku i zapachu

Ozon może być dodawany na wielu etapach przetwarzania wody pitnej, np. podczas utleniania wstępnego, utleniania pośredniego lub końcowej dezynfekcji.

Ozon jest produktem niestabilnym, którego nie można przechowywać, więc musi być wytwarzany na miejscu z tlenu za pośrednictwem specjalnych generatorów. Firma Air Products, jako wiodący dostawca tlenu, przez lata rozwijała specjalistyczną wiedzę, pomagając swoim klientom w optymalizacji procesów ozonowania.

Korzyści ze stosowania tlenu

ap0028-oxygen2
Tlen a powietrze do wytwarzania ozonu

Zastosowanie czystego tlenu do wytwarzania ozonu pozwala na uzyskanie wyższych stężeń gazu zasilającego, co z kolei zapewnia lepszą rozpuszczalność

ap0127-electronics
Mniejsze zużycie energii

Wykorzystanie czystego tlenu do wytwarzania ozonu zapewnia bezpośrednie oszczędności w stosunku do używania powietrza, zmniejszając wymaganą moc o 2,5

ap0088-dollar-sign
Mniejsze koszty konserwacji

Czysty tlen jest zgodny ze wszystkimi generatorami ozonu, zapewniając im dłuższą żywotność i oszczędność kosztów konserwacji

ap0056-sync
Elastyczna konstrukcja

Korzystanie z czystego tlenu zapewnia użyteczną elastyczność wytwarzania, która jest wymagana we wszystkich procesach uzdatniania wody

Oferty

Zapytaj eksperta

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles

Commercial Technology Water Solutions, Europa

Czy do generatora ozonu należy używać tlenu lub powietrza?

Aby tlen zamienił się w ozon, cząsteczki tlenu muszą zostać rozbite i na nowo uformowane. Wiąże się to z użyciem energii w postaci elektrycznego wzbudzenia tlenu, które rozbija cząsteczki tlenu. Zwykle odbywa się to za pomocą generatorów ozonu o wysokim napięciu (wyładowania koronowe). Po rozerwaniu większość cząsteczek powraca do stabilnej postaci tlenu. Jednak podczas tego procesu część tlenu jest przekształcana w ozon. Proces ten wymaga dużo energii do rozbicia cząsteczek i uzyskania ozonu o niskim stopniu stężenia. W przypadku użycia powietrza generatory będą zużywać znacznie więcej energii niż w przypadku korzystania z czystego tlenu ze względu na ogromne stężenie gazów obojętnych, takich jak azot. Procesy wykorzystujące czysty tlen są bardziej wydajne ze względu na stężenie tlenu. Stąd też stężenie uzyskanego ozonu można zwiększyć z 3–4% w przypadku powietrza do 12–14% w przypadku tlenu, zużywając trzy razy mniej energii. Przepływ ozonu o wysokim stopniu stężenia jest również bardziej efektywny pod względem transferu masy do dalszych zastosowań.

zobacz więcej...