Produkcja addytywna metodą spawania łukowego (WAAM) - druk 3D metali

Fachowe rozwiązania, które pomogą w odniesieniu sukcesu

Podstawową funkcją gazu osłonowego w produkcji addytywnej jest ochrona roztopionego i rozgrzanego metalu oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla łuku podczas drukowania. Gazy osłonowe chronią obszar druku przed gazami atmosferycznymi, takimi jak tlen, azot, dwutlenek węgla i para wodna. Wszystkie gazy osłonowe są dostępne w wielu wygodnych opcjach dostarczania dostosowanych do potrzeb klienta. Hel i argon to najbardziej powszechnie używane gazy.

Hel stosuje się do szybkiego drukowania/spawania laserowego przy dużej mocy. Wykazuje on  również wysoki potencjał jonizacyjny, doskonałe gaszenie plazmy i wysokie prędkości spawania/drukowania.

Argon pełni rolę ekonomicznego gazu osłonowego, który podobnie jak hel nie utlenia się i nie ma wpływu na skład chemiczny metali, nawet w stanie stopionym. Azot, który jest jeszcze bardziej ekonomiczną alternatywą, nie utlenia się, ale wchodzi w reakcje z niektórymi metalami w podwyższonej temperaturze.

Air Products dysponuje rozległą wiedzą na temat druku 3D metali, by pomóc producentom  zoptymalizować dobór gazu, tryb dostaw i czystość.

Pobierz broszurę dotyczącą produkcji addytywnej / druku metalu w technologii 3D

Optimizing Industrial Gases in 3D Metal Printing

In the world of rapid prototyping and production of metal components, it is important to have the proper gas atmosphere to efficiently produce quality parts.
3D printed metal part mounted inside printing chamber

Solutions and Expertise for 3D Printing

  • Optimized part treatment via proper gas selection and purity
  • Uniform printing as a result of maintaining consistent conditions
  • Improved control over chamber management and post-printing heat treatment
  • Lower production costs via reliable and cost efficient gas supply
  • Easy installation
  • Increased safety
Download The Role of Industrial Gases in 3D Printing of Metal Parts

How Gases Affect the Quality of Metal Additive Manufacturing?

  • Provide inert atmospheres to minimise harmful contaminants
  • Allow for a narrow particle size distribution and avoids surface oxidation
  • Reduce stress and improve mechanical properties, with a bright and clean surface finish
  • Hot Isostatic Pressing with gases eliminates porosity and voids within the printed part

​Gazy przemysłowe od światowego lidera

Naszą mocną stroną jest przede wszystkim doświadczenie eksperckie i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technologicznych klienta

World's leading producer and supplier of helium

World leader supplying compressed gas and liquid helium in a variety of purities and concentrations

Reliable and secure supply of industrial gases

Multi-plant network with primary production plants and secondary product sources to maintain reliable supply

Excellent record of meeting on-time needs

24/7 Inventory Management Services to create a supply replenishment plan based on current and future production schedule

Industry leader in safety

Nothing is more important to us than the safety and well-being of our operating communities

Technical support when you need it

Experienced technical teams across the globe can provide supply and technology solutions to meet your unique needs

World-class customer service

Our approach to customer relationships is based on understanding your needs first

Global leading manufacturer of nitrogen, oxygen, and argon

Global leader supplying liquid and compressed nitrogen, oxygen, and argon in a variety of purities and concentrations

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Dowiedz się więcej na temat naszych gazów osłonowych do drukowania 3D metali.

Skontaktuj się z nami

Ask the Expert

Guido Plicht

Dyrektor ds. technologii – Europa

“How does gas affect the quality of my additive manufacturing process?”
As with other traditional methods of prototyping and manufacturing metal parts, the proper gas atmosphere is critical for producing quality products. Nitrogen and argon are commonly used to provide inert atmospheres during additive manufacturing. It is important to use the correct flow rate and purge duration to avoid deformed parts and ensure a safe production environment. For example, high oxygen content in the atmosphere will result in oxidation of the powder metal leading to poor part quality, clumping in the powder feed, or high porosity in the end product. It will also reduce the amount of recyclable powder for future use. Inerting is also critical for proper management of the combustible dust arising from the powder metal and printing process. Post treatments after printing may require industrial gases, depending on the application.

Gazy

Gazy firmy Air Products, zwykle dostarczane w formie gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z wielu branż poprawę efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Argon

Compressed argon gas and liquid argon in a variety of purities and in various modes of supply around the world thanks to our network of storage and transfill facilities.

Hel

Hel ciekły i gazowy o różnych stopniach czystości i stężenia, z uwagi na swoje obojętne właściwości, jest ceniony jako gaz do podnoszenia, wykrywania wycieków, osłaniania, zastosowań analitcyzncyh, czy wymiany ciepła.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Centrum zasobów