Co kupujemy

Nasi dostawcy są weryfikowani pod kątem możliwości konsolidacji zamówień. W tym procesie wykorzystujemy zazwyczaj wieloletnie umowy krajowe, regionalne i międzynarodowe. Informujemy potencjalnych dostawców, że spełnienie podstawowych wymagań nie gwarantuje automatycznego dodania do zestawienia naszych dostawców.

Zapoznaj się z poniższą listą i sprawdź, czy pasują one do linii produktów Twojej firmy. Zapraszamy do kontaktu, jeśli zechcesz z nami podjąć współpracę.


Substancje chemiczne 

Aktywowany tlenek glinu
Sita molekularne
Węgiel aktywowany  
Żywice
Katalizatory
Substancje chemiczne do uzdatniania wody
Smary

Ogólne 

Komputery/oprogramowanie/akcesoria
Sprzęt biurowy
Urządzenia i materiały laboratoryjne
Urządzenia telekomunikacyjne
Materiały konserwacyjne
Urządzenia zabezpieczające

Energia 

Energia elektryczna
Gaz ziemny
LPG
Ropa naftowa
Oleje paliwowe

Urządzenia do produkcji 

Urządzenia analityczne
Zbiorniki ciśnieniowe
Zawory automatyczne i ręczne  
Rury/osprzęt
Dmuchawy
Urządzenia do kontroli procesów
Sprężarki/pompy/wymienniki ciepła
Urządzenia elektryczne/silniki
Butle

Usługi

Usługi budowlane 
Usługi inżynieryjne
Usługi biznesowe
Usługi konserwacyjne
Dystrybucja substancji chemicznych
Utylizacja odpadów