Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Leaves and sky

Podtrzymanie rozwoju

Zrównoważony rozwój daje nam możliwości wzrostu, które wspierają nasze cele z nim związane. 

Zrównoważony rozwój to podstawa naszego wyższego celu, którym jest gromadzenie ludzi w celu współpracy i opracowywania innowacyjnych rozwiązań najważniejszych problemów energetycznych i środowiskowych. Realizujemy cel nadrzędny dzięki dwóm filarom naszej strategii biznesowej, której podstawą jest zrównoważony rozwój: podstawowa działalność w zakresie gazów przemysłowych oraz działalność w zakresie niebieskiego i zielonego wodoru. Mamy szczęście, że możemy czynić dobro dla naszej planety, a jednocześnie staramy się o zwrot dla naszych akcjonariuszy.

Ramy wdrożenia zrównoważonego rozwoju


Aby zarządzać zrównoważonym rozwojem i robić postępy w realizacji naszych celów, korzystamy z ram wdrażania zrównoważonego rozwoju
Składa się z trzech obszarów - rozwoju, ochrony i opieki. Nasze inicjatywy i programy dotyczące zrównoważonego rozwoju
Są zdefiniowane zgodnie z tymi trzema obszarami, a nasze cele dotyczące zrównoważonego rozwoju są odpowiednio powiązane.

Ekologiczne ramy finansowe

Ustanowiliśmy ramy zielonego finansowania w celu dalszego dostosowania naszych działań finansowych do naszej strategii zrównoważonego rozwoju i zobowiązań. Ramy te określają metodologię i zasady dotyczące instrumentów ekologicznego finansowania, które mogą być wydawane przez organizację Air Products w celu finansowania i / lub refinansowania kwalifikujących się projektów przyczyniających się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój w działaniu

Naszym celem jest pomaganie klientom w poprawie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmniejszaniu wpływu na środowisko oraz wspieraniu naszych pracowników, społeczności i interesariuszy. Zobacz, jak realizujemy nasze zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju, aby zmienić świat.