Produkcja wyrobów metalowych

Wysokowydajne rozwiązania z zastosowaniem gazów w procesach produkcyjnych

Jako wiodący dostawca gazów przemysłowych na świecie, firma Air Products wykorzystuje swoje doświadczenie w dziedzinie dostarczania gazu i technologii, które zwiększają efektywność produkcji metali. Oferujemy pełny asortyment gazów, w tym argon, hel, wodór, azot, tlen i mieszaniny gazów oraz wiele opcji dostaw. Zapewniamy również całą gamę usług technicznych i technologii gazowych, które ułatwiają obniżenie kosztów i podniesienie wydajności, a jednocześnie minimalizują wpływ na środowisko procesów produkcyjnych.

Szeroka oferta gazów przemysłowych i innowacyjnych technologii

Firma Air Products dostarcza wiodące w branży rozwiązania dla przemysłu metalurgicznego metali żelaznych i nieżelaznych, począwszy od dostaw gazów, urządzeń i usług, na doradztwie technologicznym skończywszy. Rozwiązania te umożliwiają naszym Klientom zwiększenie wydajności, zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin oraz poprawę jakości na każdym etapie łańcucha obróbki metali.
Główne korzyści to m.in.:
  • Optymalizacja procesów
  • Zwiększenie wydajność produkcji
  • Wyższa oszczędność paliwa
  • Zmniejszenie emisji
  • Niższe koszty operacyjne

Nasze usługi dla branży przetwórstwa metali obejmują szeroki zakres opcji — od usług standardowych po usługi specjalistyczne:

  • Szkolenie w kwestii bezpieczeństwa
  • Kontrola procesów i usługi optymalizacji
  • Instalacja i  wyposażenie wspomagające
  • Zaplecze laboratoryjne w dziedzinie metalurgii
  • Monitorowanie procesów, inteligentna optymalizacja i alarmy procesowe

Gazy przemysłowe i technologie redukujące koszty

Szeroka sieć światowej klasy zakładów produkcji gazów przemysłowych

Gazy Air Products, zwykle dostarczane w postaci gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z różnych gałęzi przemysłu poprawę efektywności środowiskowej, jakości produktów i wydajności.

Gazy generowane na miejscu

Generator gazu zainstalowany w zakładzie produkcyjnym z dedykowanym rurociągiem do punktów poboru.

Spalanie wspomagane tlenem

Innowacyjne systemy palników indywidualnie dostosowane do określonych potrzeb Klienta.

Technologia wprowadzania gazu

Szeroka gama rozwiązań w zakresie zobojętniania, mieszania i rafinacji pozwala zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Systemy APPI

Monitorowanie procesów, inteligentna optymalizacja i alarmy procesowe.

„Dostawa gazów to tylko połowa sukcesu. Kluczowym elementem była doskonała posprzedażowa obsługa techniczna firmy Air Products”.

Stan Albrecht, inżynier zakładowy, Grede Foundries

Gazy

Gazy firmy Air Products, zwykle dostarczane w formie lotnej lub ciekłej, umożliwiają klientom z wielu różnych branż poprawienie efektywności środowiskowej, jakości produktów i wydajności.

Argon

Argon jest gazem obojętnym i znajduje liczne zastosowania w produkcji metali w celu zwiększenia jakości produkcji, usprawnienia procesów i zwiększenia wydajności.

Wodór

Ceniony za swoje właściwości reaktywne i ochronne wodór jest wykorzystywany w wielu branżach w celu poprawy jakości, optymalizacji wydajności i obniżenia kosztów.

Azot

Azot jest standardowo używany w różnych zastosowaniach w odlewniach, hutach o pełnym cyklu produkcyjnym i mikrohutach, a także w produkcji specjalistycznych/nierdzewnych metali oraz metali nieżelaznych.

Tlen

Tlen może usprawnić spalanie poprzez zwiększenie transferu ciepła, zwiększenie temperatury płomienia i zmniejszenie objętości paliw gazowych w procesach produkcji metali.

Zoptymalizuj swoje procesy produkcji wyrobów metalowych…

Nasi doświadczeni eksperci pomogą w doborze gazów i optymalizacji Twojego procesu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

CENTRUM ZASOBÓW