Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Coiled aluminum

Wyżarzanie zwojów aluminiowych

Azot do bezpiecznego i skutecznego wyżarzania zwojów aluminiowych

Systemy wyżarzania zaprojektowane z myślą o optymalizacji:

ap0032-safety-goggles
Bezpieczeństwo

Kontrola stężenia tlenu w mieszance powietrzno-paliwowej poniżej progu wybuchowości

0796-clock
Niezawodność

Gazy Air Products, zwykle dostarczane w postaci gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom poprawę efektywności środowiskowej, jakości produktów i wydajności.

ap0088-dollar-sign
Oszczędności

Optymalizacja przepływu atmosfery i jej kompozycji 

0833-diamond
Jakość

Powtarzalna i wysoka jakość produktu w wąskich tolerancjach

Oferty