Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Laboratory

Gazy analityczne i mieszanki kalibracyjne

Gazy i mieszaniny gazów o ultrawysokiej czystości do aparatury analitycznej

Zalety oferty Air Products

ap0042-certificate
Dokładniejsza analiza 

Większa czułość i niższe granice wykrywalności

ap0088-dollar-sign
Niższe koszty operacyjne

Technologia butli BIP® usuwa szkodliwe zanieczyszczenia, wydłużając okres eksploatacji sprzętu i zmniejszając częstotliwość konserwacji

0777-thumbs-up
Zmniejszone potrzeby konserwacji systemu 

Technologia butli BIP® eliminuje konieczność stosowania filtrów liniowych

ap0063-bip-cylinder
Niezrównana czystość

Technologia butli BIP® jest do 300 razy czystsza niż gazy konwencjonalne; mniej niż 10 ppb O₂ i mniej niż 20 ppb H₂O

ap0058-shopping-cart
Kup online

Dostępne dla klientów Air Products poprzez portal MyAirProducts℠

ap0122-arrow-right
Stabilność mieszaniny gazów do 10 lat

Technologie przygotowania butli zatwierdzone przez wiodące światowe instytuty metrologii

ap0047-documents
Identyfikowalność 

Identyfikowalność pomiarów zgodnie z międzynarodowymi standardami

ap0040-cylinder-truck
Dostępność 

Szeroki zakres mieszanin standardowych oraz szybkie dostawy mieszanin kalibracyjnych odpowiednich do danej analizy

Zastosowania

Zapytaj eksperta

Expert Trish Lees
Trish Lees

Specjalista ds. rozwoju

Czy przygotowujecie mieszaniny kalibracyjne na zamówienie?

Tak. Air Products dysponuje możliwością produkcji mieszanin w zadanych stężeniach.