Gazy analityczne i mieszanki kalibracyjne

Gazy i mieszaniny gazów o ultrawysokiej czystości do aparatury analitycznej

Oferta gazów specjalnych Experis® firmy Air Products została opracowana specjalnie do stosowania w analityce i obejmuje gazy o ultrawysokiej czystości (UHP), mieszaniny gazów oraz osprzęt do ich obsługi. Nasza unikalna technologia BIP® zapewnia najwyższe poziomy czystości argonu, azotu, helu i wodoru w najbardziej wymagających zastosowaniach analitycznych.

Kompleksowa oferta kalibracyjnych i akredytowanych mieszanin gazów firmy Air Products powstaje z wielu różnych komponentów o stężeniach w skali zaledwie części miliardowych (ppb) i zapewnia stabilność, certyfikację i możliwość monitorowania mieszanin w celu spełnienia najwyższych wymogów. Uzupełnieniem tej oferty jest wysokiej jakości sprzęt do obsługi gazów.

Zanieczyszczenia gazów mogą znacznie pogarszać dokładność analizy i powodować poważne problemy z urządzeniami analitycznymi. Nasz zespół ekspertów pomaga przy doborze odpowiedniego gazu specjalistycznego do danego zastosowania, odpowiedniego poziomu czystości oraz składu mieszaniny, a także zapewnia dostawy na czas.

Zalety oferty Air Products

Dokładniejsza analiza

Większa czułość i niższe granice wykrywalności

Niższe koszty operacyjne

Technologia butli BIP® usuwa szkodliwe zanieczyszczenia, wydłużając okres eksploatacji sprzętu i zmniejszając częstotliwość konserwacji

Zmniejszone potrzeby konserwacji systemu

Technologia butli BIP® eliminuje konieczność stosowania filtrów liniowych

Niezrównana czystość

Technologia butli BIP® jest do 300 razy czystsza niż gazy konwencjonalne; mniej niż 10 ppb O₂ i mniej niż 20 ppb H₂O

Kup online

Dostępne dla klientów Air Products poprzez portal MyAirProducts℠

Stabilność mieszaniny gazów do 10 lat

Technologie przygotowania butli zatwierdzone przez wiodące światowe instytuty metrologii

Identyfikowalność

Identyfikowalność pomiarów zgodnie z międzynarodowymi standardami

Dostępność

Szeroki zakres mieszanin standardowych oraz szybkie dostawy mieszanin kalibracyjnych odpowiednich do danej analizy

Zapytaj eksperta

Trish Lees

Specjalista ds. rozwoju

"Czy przygotowujecie mieszaniny kalibracyjne na zamówienie?"
Tak. Air Products dysponuje możliwością produkcji mieszanin w zadanych stężeniach.

Masz pytania? My mamy odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami

Kup online.

Klienci Air Products mogą korzystać z portalu MyAirProducts, gdzie mają dostęp do wszystkich dokumentów i historii zakupów.

Kup teraz

Centrum zasobów