Utwardzanie

Rozwiązania wodorowe oparte na technologii, niezawodności i bezpieczeństwie

Czy chcesz zwiększyć bezpieczeństwo operacji?

Czy chcesz zoptymalizować transfer gazu i cieczy w układzie, aby zwiększyć wydajność?

Utwardzanie polega na nasycaniu mieszanin organicznych cząsteczkami wodoru w celu wydłużenia ich okresu trwałości, zmodyfikowania właściwości lub przeprowadzenia wysoce selektywnych operacji przekształcania.

Nasi inżynierowie mają wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i obsłudze procesów utwardzania, które wykorzystują, pomagając klientom w optymalizacji procesu zmiany fazy gazowej na ciekłą w układzie oraz zwiększeniu wydajności i bezpieczeństwa operacji.

Reakcje utwardzania są wrażliwe na wiele czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na czas produkcji, czas eksploatacji katalizatora, tempo produkcji i selektywność. Firma Air Products pozwala usprawnić reakcję utwardzania i obniżyć koszty poprzez dobór najlepszego trybu dostarczania oraz ocenę i optymalizację wykorzystania kinetyki lub termodynamiki reakcji.

Firma Air Products to największy dostawca wodoru na świecie o niezrównanych wynikach w zakresie dostaw. Nasi inżynierowie są w stanie zaproponować najbardziej efektywny i ekonomiczny tryb dostarczania w oparciu o objętość, ciśnienie, poziom czystości, natężenie przepływu i model pracy.

Pobierz broszurę dotyczącą rozwiązań wodorowych opartych na technologii, niezawodności i bezpieczeństwie

Korzyści

Ciekły wodór

Niezawodne dostarczanie ciekłego wodoru do instalacji

Generatory wodoru

Wodór o wysokiej czystości generowany na miejscu przy użyciu opatentowanej technologii

Kriogeniczny układ sprężania wodoru

Jedyna sprężarka wykorzystująca ciekły wodór, bardziej niezależna od mediów i zapewniająca bezpośrednie oszczędności

Laboratorium utwardzania

Laboratoria do ciągłego i seryjnego utwardzania w Allentown, w Pensylwanii. (Tylko USA). Testowanie, warunki pracy i próby produkcyjne katalizatora

Usługi modelowania komputerowego

Rozwiązywanie problemów i usługi doradcze w zakresie wykorzystania stosowanych technik matematycznych i obliczeniowych

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego oferujemy szkolenia dla personelu klientów z zakresu bezpiecznej pracy z gazami przemysłowymi

Czy chcesz zwiększyć wydajność lub bezpieczeństwo?

Nasi inżynierowie mogą pomóc w optymalizacji reakcji utwardzania, obniżeniu kosztów i zwiększeniu bezpieczeństwa operacji.

Skontaktuj się z nami

Usługi opracowywania i optymalizacji utwardzania

Laboratorium reakcji wodorowych firmy Air Products zostało stworzone jako platforma umożliwiająca wprowadzanie innowacji i zwiększanie wydajności reakcji wodorowych u naszych klientów. Nasi inżynierowie mogą pomóc podnieść jakość produktów i obniżyć koszty produkcji poprzez określenie optymalnego ciśnienia, temperatury i proporcji zasilania wodorem dla konkretnego materiału wsadowego i katalizatora.

Pobierz broszurę dotyczącą Laboratorium reakcji wodorowych