Wodoroobróbka

Wodoroobróbka w przemyśle rafinacji ropy naftowej

Wodoroobróbka w przemyśle rafinacji ropy naftowej obejmuje procesy, takie jak utwardzanie, hydrocracking i działanie wodorem. Współcześnie są one stosowane w produkcji energii i paliw transportowych. Bywa, że rafinerie muszą korzystać z nowych źródeł cięższej, kwaśnej ropy naftowej, i jednocześnie stosować się do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska. Odpowiedzią na ten problem są rozwiązania do gazów przemysłowych firmy Air Products. Rozumiemy, że nie ma dwóch takich samych rafinerii, a każdy klient ma inne potrzeby. Jesteśmy światowym liderem celowej produkcji wodoru (on-purpose), oferujemy wybór technologii dostarczania wodoru dla szerokiej gamy odbiorców, od dostaw masowych po tonaż, od rurociągów po specjalne instalacje zlokalizowane w zakładzie klienta lub w jego pobliżu. Posiadamy wiele instalacji wodorowych, odpowiadamy za ich obsługę i zarządzamy nimi. Oferujemy projekty indywidualnie, według wymagań klientów, takich jak para, kogeneracja zasilania, elastyczność materiałów wsadowych, synergia z instalacjami użytkowymi oraz dodatkowe zapotrzebowanie na wodór. Nie ma również problemu, jeśli zapotrzebowanie jest mniejsze. Drobnym odbiorcom (działania wodorem <5000 baryłek dziennie) możemy zaoferować dostawy wodoru w postaci ciekłej lub poprzez niewielki system wytwarzania na miejscu.

Pobierz artykuł Wodór w elektrowni

Usługi rozwoju i optymalizacji uwodorniania

W naszym elastycznym i niezawodnym zakładzie do testowania wodoru można wykonywać próby laboratoryjne, które oszczędzą wieku kłopotów na dalszych etapach, takich jak zniszczone urządzenia, stracony czas produkcji i zmarnowany surowiec w procesach utwardzania lub hydrorafinacji.

Generowanie wodoru na miejscu

Zaprojektowane w oparciu o najlepsze w branży tryby rozruchu i regulacji, nasze generatory wodoru PRISM® (PHG) mogą być instalowane jako systemy jedno- lub wielostanowiskowe, zapewniając elastyczne i wydajne dostawy odpowiednio do potrzeb.
Więcej

Zastanawiasz się, jak firma Air Products może Ci pomóc w wodoroobróbce? To warto wiedzieć:

​ ​Globalny lider w produkcji wodoru

Na całym świecie posiadamy i obsługujemy miliardy SCFD możliwości produkcyjnych wodoru. Dzięki naszemu globalnemu sojuszowi z firmą Technip dostarczamy przemysłowi rafineryjnemu instalacje wodorowe wykorzystujące najbardziej konkurencyjne technologie i zapewniające światowej klasy bezpieczeństwo.

​Największy na świecie producent i sprzedawca wodoru

Działamy na całym świecie, a nasi inżynierowie zarekomendują najwydajniejszy i najbardziej ekonomiczny sposób dostaw w oparciu o wymaganą ilość, ciśnienie, poziom czystości, przepływ i sposób pracy zakładu.

Lider w dziedzinie bezpieczeństwa postępowania z wodorem

Air Products stosuje filozofię całkowitego bezpieczeństwa, która zakłada, że bezpieczeństwo jest rzeczą najważniejszą. Kierujemy się zasadą, że każdemu wypadkowi i obrażeniom można zapobiec, bezpieczeństwo jest obowiązkiem zarówno kierownictwa, jak i poszczególnych osób, a każde zadanie musi być wykonywane z troską o bezpieczeństwo.

Usługi laboratoryjne do optymalizacji reakcji hydrorafinacji

Laboratorium reakcji wodorowych Air Products oferuje elastyczne i niezawodne testy dla przemysłu rafineryjnego. Nasi inżynierowie mogą pomóc podnieść jakość produktów i obniżyć koszty produkcji poprzez określenie optymalnego ciśnienia, temperatury i proporcji zasilania wodorem dla konkretnego materiału wsadowego i katalizatora.

Niezależnie od tego, czy kupujesz wodór lub generujesz go samodzielnie miejscu, firma Air Products ma w swojej ofercie rozwiązania, które pomogą zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Dzięki rozwiązaniom wodorowym Air Products pozwala określić najbardziej opłacalną opcję zasilania odpowiednio do potrzeb. Nasi inżynierowie dysponują wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu i prowadzeniu reakcji wodoroobróbki. Możemy pomóc w optymalizacji transferu gazu i cieczy w instalacji, aby poprawić jej wydajność i pomóc zapewnić bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami

Rozwiązania wodorowe zasilane technologią, niezawodność i bezpieczeństwo

Pobierz Rozwiązania wodorowe zasilane technologią, niezawodność i bezpieczeństwo

Opcje zasilania gazem

Gazy Air Products, zwykle dostarczane w postaci gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z różnych branż poprawienie efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Tymczasowe dostawy gazów ciekłych APEX

Krótkoterminowe lub awaryjne dostawy gazu ciekłych do rozruchów, okresów szczytowego zapotrzebowania, planowanych lub nieplanowanych czynności konserwacyjnych oraz postojów instalacji lub rurociągów.

Dostawy gazów ciekłych

Dostarczane cysterną do stacjonarych zbiorników kriogenicznych o różnych rozmiarach. Służymy pomocą w ustaleniu odpowiedniego rozmiaru i typu zbiornika na podstawie objętości, żądanego ciśnienia, poziomu czystości, czy natężenia przepływu.

Generatory gazu

Oferujemy kompleksową ofertę bezpiecznych, niezawodnych i ekonomicznych technologii wytwarzaniu gazów na miejscu (on-site), które pomagaja klientom, dbającym o zrównoważony rozwój, obniżyć ślad węglowy, zwiększyć efektywność energetyczną, poprawić jakość produktu końcowego i poprawić efektywność środowiskową.

Dostawy rurociągiem

Zapewniają klientom o dużym zapotrzebowaniu na produkt niezawodne, bezpieczne i elastyczne dostawy realizowane w ekonomiczny sposób.

Membrany PRISM®

Separatory membranowe PRISM generują gaz na miejscu dla zastosowań takich jak wytwarzanie azotu, odwadnianie powietrza, odzyskiwanie wodoru, uszlachetnianie biogazu oraz generowanie powietrza wzbogaconego w tlen.