Chłodzenie kriogeniczne

Nadprzewodzące magnesy oraz nadprzewodzące wnęki na mikrofale i częstotliwości radiowe są niezbędnymi składnikami akceleratorów cząstek naładowanych dla potrzeb fizyki jądrowej i cząstek oraz wysokoenergetycznych akceleratorów z wiązką kolizyjną, które mają nadprzewodniki chłodzone ciekłym helem. Zwłaszcza magnesy w dużych pierścieniach do przechowywania cząstek są chłodzone przy użyciu znacznych ilości helu.

W systemach, takich jak rezonatory o częstotliwości radiowej lub mikrofalowe o znacznych rozmiarach, ciekły hel utrzymuje jednakową temperaturę systemu nadprzewodników, co ma zasadnicze znaczenie dla ich działania. Specjalistyczne detektory cząstek wykorzystują hel do schładzania elementów akceleratora do niskich temperatur.

Ciekły hel schładza nadprzewodzące magnesy wymagane do magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) używanego w chemii strukturalnej. Hel jest również używany do chłodzenia próbek w różnego rodzaju badaniach transportu elektrycznego, do badań magnetycznych, termicznych i spektroskopowych.

W astronomii i astrofizyce wykorzystuje się ciekły hel do schładzania detektorów podczerwieni i innych do bardzo niskich temperatur, w celu ograniczania zakłóceń mechanicznych i elektrycznych oraz badania słabych sygnałów.

Badania w astrofizyce, w tym badania ciemnej materii, wymagają helu do chłodzenia detektorów.

Hel jako substancja kriogeniczna w laboratoriach pozwala utrzymać niskie temperatury do pomiarów; chłodzi nadprzewodzące magnesy lub detektory w celu osiągnięcia odpowiedniej temperatury roboczej lub ograniczania zakłóceń.

Pobierz broszurę „Bezpieczne i niezawodne dostawy helu”

​​Dlaczego Air Products jest wiodącym na świecie dostawcą helu

  • Jesteśmy pionierami wielu stosowanych do dziś technologii pozyskiwania, produkcji, dystrybucji i przechowywania helu
  • Najbardziej zróżnicowana oferta źródeł helu na świecie (LNG, metan i CO)
  • Globalna sieć dystrybucji wykorzystująca zbiorniki magazynowe o najwyższej wydajności
  • Specjaliści ds. helu zapewniają światowej klasy serwis i pomoc, dbając o jakość
  • Doceniane w branży bezpieczeństwo

Masz pytania? My mamy odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami

Efficient Distribution and Storage for Reliable Backup

With a global network of storage and transfill facilities for refined liquid helium, Air Products can deliver the support and service that all customers require.

Our Gardner Cryogenics business is the recognized market leader in the manufacture of helium distribution and storage equipment. Gardner’s state-of-the art shipping containers, tankers, and stationary storage tanks provide the highest performance with the lowest heat leak and longest hold times available. This means liquid containers arrive with as much helium as is technically possible, whether the journey was right down the road or across many oceans.