Chłodzenie procesów

Chcesz szybko obniżyć temperaturę procesu produkcyjnego?

Podczas procesów produkcyjnych wiele wrażliwych produktów jest narażonych na nadmierną temperaturę, co może prowadzić do ich degradacji.

Chłodzenie ciekłym azotem może być skutecznym rozwiązaniem na wielu etapach produkcji m.in. do szybkiego chłodzenia płynów i usuwania ciepła powstającego podczas rozdrabniania.

Kriogeniczne chłodzenie reakcji zapewnia oziębienie i kontrolę niskiej temperatury dla reakcji wysoce egzotermicznych i zimno chemicznych.

W jaki sposób nasze gazy mogą pomóc w procesie chłodzenia

Prędkość

Szybkie chłodzenie procesów i proszków zwykorzystaniem ciekłego azotu

Chłodzenie procesów

Eliminacja opóźnień w procesach produkcyjnych

Chłodzenie proszku

Usprawnienie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem proszku nawet o 10–15%

Chłodzenie reakcji

Szybkie chłodzenie i dokładna kontrola temperatury z możliwością ponownego wykorzystania azotu w postaci gazowej jako medium w zakładzie

CHŁODZENIE CIEKŁYM AZOTEM

Wiele procesów niskotemperaturowych wykorzystuje możliwości chłodzenia i zamrażania z użyciem azotu. Dowiedz się, jakie metody są używane w poszczególnych zastosowaniach i dlaczego.

Możemy pomóc w doborze odpowiedniego rozwiązania do chłodzenia procesów.

Nasi inżynierowie wdrożą odpowiednie rozwiązania z zakresu chłodzenia procesów w celu zoptymalizowania wydajności i jakości procesów klienta.

Skontaktuj się z nami

CENTRUM ZASOBÓW