Nasza procedura zgłoszeń

Air Products stara się być firmą, którą doceniają pracownicy, klienci i społeczność. Pragniemy budować środowisko zapewniające wsparcie, możliwości rozwoju zawodowego i sukcesu finansowego dzięki różnorodności pracowników. Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse, który promuje kulturę współpracy, integracji i szacunku. Tworzymy środowisko sprzyjające integracji, w którym każdy może się rozwijać niezależnie od rasy, koloru skóry, wyznania, narodowości, wieku, obywatelstwa, płci, stanu cywilnego, ze względu na ciążę, orientacji seksualnej, tożsamości i ekspresji płciowej oraz niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że Air Products prowadzi działalność w wielu krajach na całym świecie, a oferty pracy, procesy i warunki zatrudnienia będą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i praktyk.


Wysyłanie zgłoszeń

Aby znaleźć stanowisko i wysłać zgłoszenie, należy odwiedzić nasze Centrum Kariery. Po utworzeniu profilu w naszym systemie i przesłaniu swojego życiorysu można zgłosić się na każde aktualnie wolne stanowisko. Po każdym udanym przesłaniu zgłoszenia zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem. 


Sprawdzanie zgłoszeń

Jeżeli osoba posiada odpowiednie kwalifikacje na stanowisko, skontaktuje się z nim przedstawiciel naszego zespołu ds. rekrutacji (uwaga: czas reakcji zależy od wymagań stanowiska) i umówi na rozmowę o wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniach oraz aktualnym stanowisku. Z uwagi na dużą ilość zgłoszeń, skontaktujemy się tylko z osobami wybranymi do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon lub na miejscu.


Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami

Jeśli otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, przygotuj się do omówienia swoich umiejętności, kompetencji, osiągnięć, zainteresowań, celów rozwojowych i oczekiwań zawodowych. Zapoznaj się z działalnością firmy Air Products, przeglądając materiały dostępne w tej witrynie. To także okazja, by dowiedzieć się więcej o nas. Lubimy rozmowy dwustronne, więc przygotuj też kilka pytań do nas.

W przypadku niektórych lokalizacji i stanowisk podczas rozmowy kwalifikacyjnej możemy poprosić o referencje.


Decyzja o wyborze 

Osoba wybrana na stanowisko otrzyma ofertę zatrudnienia. W zależności od natury stanowiska i lokalizacji, oferta może być uwarunkowana pozytywnym wynikiem badań medycznych lub innych wymogów

Niektóre stanowiska są objęte dodatkowymi wymaganiami z uwagi na specyfikę pracy i mogą one obejmować certyfikaty zawodowe, tytuł zawodowy, inne.

Jeżeli na dane stanowisko zostanie wybrana inna osoba, nie zniechęcaj się. Zalecamy regularne powracanie i dbanie o aktualność życiorysu oraz przesyłanie życiorysu w przypadku pojawienia się kolejnych ciekawych ofert.

Firma Air Products weryfikuje tożsamość pracownika i możliwość zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych przy użyciu bazy danych E-Verify

"Air Products to ja. To jest moja firma."

Gotowy, aby przynieść swoje możliwości?

Szukaj najnowszych ofert pracy w Air Products.

Centrum kariery

Centrum zasobów