Chłodzenie w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

Ciekły hel kriogeniczny i ciekły azot jako chłodziwa

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) jest technologią badawczą z zakresu chemii analitycznej stosowaną do analizy składu fizycznego i chemicznego materiałów. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach uniwersyteckich i szpitalnych oraz w przemyśle spożywczym, biologicznym, farmaceutycznym i chemicznym.

Ciekły hel jest wymagany do chłodzenia magnesu NMR, a ciekły azot może być użyty do pochłaniania ciepła z zewnątrz magnesu i zmniejszenia stopnia wrzenia helu.

Firma Air Products jest największym na świecie dostawcą ciekłego helu i ciekłego azotu.

Pobierz broszurę „Bezpieczne i niezawodne dostawy helu”

Air Products oferuje gwarancję stałych dostaw i niezawodność, której oczekujesz

Zatrudniamy techników certyfikowanych zgodnie z normą IS0 9001

BIP® Cylinder Technology – Ultra-high Purity Gas

  • High tech purification system and unique valve design delivering ultra-high purity gas
  • Carrier gas in gas chromatography (GC) improving analytical accuracy
  • Reduce baseline noise
  • Lower limits of detection
  • BIP® cylinder technology available in ultra high purity helium, nitrogen, hydrogen and argon
Download BIP Built-in Purifier Technology brochure

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty gazów o ultrawysokiej czystości (UHP)?

Skontaktuj się z nami

Opcje dostarczania gazu

Gazy Air Products, zwykle dostarczane w postaci gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z różnych branż poprawienie efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Hel

Hel ciekły i gazowy o różnych stopniach czystości i stężenia, z uwagi na swoje obojętne właściwości, jest ceniony jako gaz do podnoszenia, wykrywania wycieków, osłaniania, zastosowań analitcyzncyh, czy wymiany ciepła.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Naczynia Dewara

Dla potrzeb obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) i innych zastosowań kriogenicznych, firma Air Products dostarcza ciekły hel w wytrzymałych i super izolowanych naczyniach Dewara o pojemności 100, 250 i 500 litrów.