Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Chemical science background

Chłodzenie w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

Ciekły hel kriogeniczny i ciekły azot jako chłodziwa

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) jest technologią badawczą z zakresu chemii analitycznej stosowaną do analizy składu fizycznego i chemicznego materiałów. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach uniwersyteckich i szpitalnych oraz w przemyśle spożywczym, biologicznym, farmaceutycznym i chemicznym.

Ciekły hel jest wymagany do chłodzenia magnesu NMR, a ciekły azot może być użyty do pochłaniania ciepła z zewnątrz magnesu i zmniejszenia stopnia wrzenia helu.

Firma Air Products jest największym na świecie dostawcą ciekłego helu i ciekłego azotu.

0881-globe
Air Products oferuje gwarancję stałych dostaw i niezawodność, której oczekujesz

ap0042-certificate
Zatrudniamy techników certyfikowanych zgodnie z normą IS0 9001