Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Heating non-ferrous metals production

Wygrzewanie w produkcji metali nieżelaznych

Wspomaganie spalania tlenem w różnych zastosowaniach związanych z ogrzewaniem na każdym etapie procesu

Oprócz tradycyjnych zastosowań gazów do topienia i rafinacji metali, ogrzewanie tlenowo-paliwowe lub wzbogacanie tlenowe można stosować także w wielu innych operacjach. Procesy, które wymagają zwiększenia produkcji, intensyfikacji wzrostu temperatury, zmniejszenia emisji itp. mogą skorzystać z wdrożenia systemu spalania wspomaganego tlenem.

Oferty