Przeciwdziałanie poważnym awariom

Air Products spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest podmiotem prowadzącym zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: 

Zakład w Warszawie, ul. Bukowiecka 71
Download PDF (88 KB)

Zakład w Siewierzu, ul. Kielecka 30
Download PDF (60 KB) 

Zakład w Częstochowie, ul. Rejtana 8
Download PDF (267 KB) 

Zakład w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Waryńskiego 7
Download PDF (73 KB) 

Zakład w Ostrowcu, ul. Samsonowicza 2
Download PDF (226 KB) 

Zakład w Głogowie, ul. Żukowicka 1
Download PDF (171 KB)

Zakład w Pile, ul. Kossaka 150
Download PDF (171 KB) 

Zakład w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 29
Download PDF (107 KB)

Zakłady podlegają przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym i zostały zgłoszone przez Air Products Sp. z o.o. właściwym jednostkom Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska, którym przekazano Program Zapobiegania Awariom. 

Charakterystyka substancji chemicznych składowanych na terenie Zakładów przedstawiona jest w Kartach Charakterystyki Produktów, dostępnych na stronie internetowej https://sds.airproducts.com/