Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Plant employees walking and talking

Dostawcy

Dostawcy są naszymi kluczowymi partnerami biznesowym. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami tutaj zawartymi, które określają zasady współpracy i ogólne warunki zakupu oraz pomogą w kontaktach z działem zakupów lub płatności.

Rocznie wydajemy ponad 6 miliardów USD na zakup materiałów, urządzeń, energii i usług od ponad 30 tys. dostawców i usługodawców na całym świecie. Chcemy współpracować z dostawcami, którzy podzielają nasze zaangażowanie w etyczne praktyki biznesowe i dlatego dostawcy są zobowiązani do przestrzegania naszego globalnego Kodeksu Postępowania w kontaktach biznesowych oraz do wspierania zasad zrównoważonego rozwoju.  

Często zadawane pytania

Czym jest MyAirProducts?

MyAirProducts to narzędzie on-line, które umożliwia dostawcom przeglądanie faktur i sprawdzenie statusu płatności. Główne funkcje konta dla dostawcy:

Wyświetlanie otrzymanych faktur
Wyświetlanie wysłanych płatności
Wyświetlanie zaległych faktur
Wyświetlanie historii płatności