Air Products Polityce Prywatności w Internecie

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r.

Air Products szanuje Twoje prawa i interesy w zakresie prywatności i ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady i praktyki Air Products dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz określa prawa użytkownika do prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że poufność informacji jest ciągłym obowiązkiem, w związku z czym będziemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, gdy wprowadzimy nowe praktyki w zakresie ochrony danych osobowych lub przyjmiemy nowe polityki prywatności.

Informacje, które uzyskujemy, cel i sposób ich wykorzystania
Informacje, które udostępniamy
Twoje prawa
Przekazywanie danych
Przechowywanie danych
W jaki sposób chronimy dane osobowe
Inne witryny internetowe Air Products
Łącza do innych witryn internetowych
Aktualizacje Polityki Prywatności w Internecie
Jak skontaktować się z Biurem ds. Ochrony Prywatności 

Informacje, które uzyskujemy, nasz cel i sposób ich wykorzystania

Możesz zdecydować się na podanie danych osobowych poprzez stronę internetową - w tym m.in. imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, służbowego adresu e-mail lub służbowego numeru telefonu. Oto kilka sposobów, jak możesz dostarczyć informacji, oraz rodzaje informacji, jakie można przesyłać. Opisujemy również, w jaki sposób możemy wykorzystać informacje i cele takiego wykorzystania. Możesz się z nami skontaktować, wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość e-mail. Każdy formularz różni się od siebie wymaganymi i gromadzonymi danymi. W większości przypadków gwiazdka (*) w formularzu wskazuje informacje wymagane do wypełnienia. Możesz także wpisać dodatkowe informacje w polach nieobowiązkowych. Możesz wypełnić formularz lub wysłać wiadomość e-mail, żeby kupić produkt, pobrać raport lub inny materiał, zarejestrować się na konferencję, złożyć wniosek, odpowiedzieć na wiadomość e-mail lub post na blogu, zadać pytanie, ubiegać się o pracę lub skomentować.

Przetwarzamy dane osobowe w pewnych uzasadnionych celach biznesowych, które obejmują niektóre lub wszystkie z poniższych elementów: możemy wykorzystać podane informacje w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie jego zapytania, zadania pytania, przekazania informacji o produktach i przyszłych wydarzeniach, przeprowadzenia ankiety, rozpatrzenia podania o pracę i skontaktowania się z użytkownikiem z innych powodów związanych z oferowaniem i ulepszaniem naszych usług.

Możemy oferować odwiedzającym nasze strony różne funkcjonalności, które możemy zmieniać od czasu do czasu. Możemy poprosić o dostarczenie danych osobowych, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić te funkcjonalności.

Oprócz zastosowań opisanych powyżej możemy również wykorzystywać dane osobowe, podawane na naszych witrynach, w celu obsługi, oceny i usprawniania naszej działalności. Specyficzne zastosowania obejmują opracowanie nowych produktów i usług; zarządzanie komunikacją; przeprowadzanie badań rynku; reklamę i marketing; określenie skuteczności reklamy i marketingu; analizowanie naszych produktów, usług i stron internetowych; zarządzanie naszymi witrynami. Możemy również korzystać z informacji, aby chronić przed oszustwami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz zapobiegać im, a także żeby przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych, standardów branżowych lub naszych polityk i warunków i egzekwować je. Dodatkowo możemy wykorzystać informacje uzyskane za pośrednictwem witryn w innych celach, o których wyraźnie powiadomimy w momencie gromadzenia.

Informacje uzyskiwane w sposób zautomatyzowany 
Podczas odwiedzania naszych stron możemy gromadzić pewne informacje w sposób zautomatyzowany za pomocą technologii, takich jak pliki cookie, tokeny nieopierające się na plikach cookie, dzienniki serwera internetowego, piksele śledzące i sygnalizatory internetowe. Pliki cookie to pliki, które strony internetowe wysyłają do komputera lub do innego urządzenia połączonego z Internetem w celu zidentyfikowania przeglądarki w sposób jednoznaczny lub do przechowywania informacji lub ustawień w przeglądarce. Twoja przeglądarka może poinformować Cię, kiedy otrzymujesz określone rodzaje plików cookie, w jaki sposób ograniczyć je lub wyłączyć niektóre z nich. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie użytkownik może nie móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszych witryn i może nie mieć możliwości zakupu produktów korzystając z „koszyka zakupów”. Możesz zamówić każdy produkt przez telefon, dzwoniąc do działu obsługi klienta w danym kraju. Tokeny nieopierające się na plikach cookie są zakodowanymi identyfikatorami opartymi na URL, które śledzą kliknięcia na poczcie e-mail lub czasowe przyciski resetowania hasła i będą działać w przypadku, gdy pliki cookie są wyłączone lub sesja nie została zainicjowana.

Nasze serwery internetowe mogą rejestrować informacje takie jak typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, domena i inne ustawienia systemu, a także język używany przez system oraz kraj i strefę czasową, w której znajduje się urządzenie. Dzienniki serwera sieci web mogą także rejestrować takie informacje, jak adres strony internetowej, która przekierowała na nasze witryny i adres IP urządzenia używanego do łączenia się z Internetem. Mogą one również rejestrować informacje o interakcji na witrynach, jak odwiedzone strony.

W naszych witrynach korzystamy również z zewnętrznych usług analitycznych, takich jak Google Analytics. Usługodawcy, którzy zarządzają tymi usługami, mogą używać plików cookie i sygnalizatorów web, by pomóc nam analizować, jak użytkownicy korzystają z witryn. Informacje zebrane przez pliki cookie i sygnalizatory web (w tym adres IP) są dostępne dla usługodawców, którzy wykorzystują te informacje w celu analizy wykorzystania stron przez użytkownika.

Korzystamy z informacji zgromadzonych online za pośrednictwem plików cookie, tokenów nie opartych na plikach cookie, sygnalizatorów internetowych i innych zautomatyzowanych środków do takich celów, jak dostosowywanie i usprawnianie odwiedzin na stronach, ułatwianie korzystania ze stron, zbieranie danych statystycznych dotyczących Państwa wizyt na witrynach internetowych oraz zrozumienie sposobu, w jaki nasi goście przeglądają strony w celu zapewnienia lepszej obsługi sieci. Możemy także korzystać z informacji w celu zdiagnozowania problemów technicznych i usługowych, zarządzania witrynami i identyfikacji gości na stronach. Używamy danych przepływu użytkowników w celu określenia, ile czasu goście spędzają na stronach internetowych, w jaki sposób poruszają się po nich oraz w jaki sposób możemy dopasować strony w celu zaspokojenia potrzeb naszych gości.

Sygnały „Nie śledź” (Do Not Track) 
Ustawienia przeglądarki mogą pozwolić na przesyłanie sygnału „Nie śledź” na stronach i serwisach internetowych, które odwiedzasz. Podobnie jak wiele innych witryn i usług on-line, obecnie nie przetwarzamy ani nie odpowiadamy na sygnały „NIe śledź” z Twojej przeglądarki ani na inne mechanizmy, które umożliwiają wybór. Zarówno my, jak i inni (np. nasi usługodawcy) możemy gromadzić dane osobowe dotyczące działań naszych gości on-line w czasie i na stronach internetowych osób trzecich.

Serwisy społecznościowe 
Witryny obejmują funkcje śledzenia w serwisach społecznościowych dla takich serwisów, jak Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube i Instagram. Funkcje te mogą zbierać informacje na temat stron, jakie goście odwiedzają na witrynach, i adresu IP urządzenia używanego do łączenia się z Internetem. Mogą one również wprowadzić pliki cookie, aby upewnić się, że funkcje działają prawidłowo.

Funkcje śledzenia w serwisach społecznościowych są hostowane przez firmę zewnętrzną lub bezpośrednio na stronach. Interakcje z serwisami społecznościowymi są regulowane przez polityki prywatności firm, które dostarczają takie serwisy. Jeśli korzystasz z funkcji serwisów społecznościowych na naszych witrynach, zdecydowanie doradzamy zapoznanie się z politykami prywatności firm, które dostarczają te funkcje.

Na przykład:
Dla odwiedzających witryny będących członkami LinkedIn i wchodzących na nasze witryny z poziomu LinkedIn, nasze strony mogą używać pikseli śledzących - przezroczystych obrazów graficznych umieszczanych na stronach internetowych - które w połączeniu z plikami cookie zbierają informacje zawarte w profilu LinkedIn oraz dostęp i interakcje ze stronami internetowymi zawierającymi piksele.

Powrót do góry

Informacje, które udostępniamy

Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie ujawniamy danych osobowych, które zbieramy na naszych witrynach, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Możemy udostępniać dane osobowe zbierane na witrynach naszym podmiotom zależnym i usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu. Nie upoważniamy tych usługodawców do wykorzystywania lub ujawniania informacji, chyba że jest to konieczne do wykonania usługi w naszym imieniu lub zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. Możemy udostępniać dane osobowe zbierane na witrynach naszym podmiotom zależnym, które mogą korzystać z nich w celach marketingowych.

Ponadto możemy ujawnić dane osobowe użytkownika (a) jeśli jest to wymagane przez prawo lub proces prawny (taki jak nakaz sądowy lub wezwanie sądowe), (b) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym, (c) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom finansowym, lub (d) w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub faktycznego oszukańczego lub nielegalnego działania. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych dotyczących użytkownika w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji). W przypadku takiego przekazania lub sprzedaży dołożymy zasadnych starań, aby sprawić, że przejmujący będzie używać przekazanych danych osobowych w sposób zgodny z naszą Informacją o Polityce Prywatności w Internecie.

Powrót do góry

Twoje prawa

Wnioski dotyczące danych osobowych: dostęp, korekta, aktualizacja i usunięcie

Zgodnie z obowiązującym prawem i z pewnymi wyjątkami możesz mieć prawo dostępu, usunięcia, sprzeciwienia się przetwarzaniu lub usunięcia swoich danych osobowych.

W celu wyegzekwowania tych praw w taki sposób, aby aktualizacja, korekta i/lub usunięcie zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, możesz:

  • Poprawić lub usunąć swój profil na naszej stronie internetowej;

W wielu krajach masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli masz wątpliwości dotyczące sposobu w jaki Air Products przetwarza dane osobowe.

Powrót do góry

Przekazywanie danych

Możemy przesyłać zgromadzone dane osobowe do odbiorców w krajach innych niż kraj, w którym informacje zostały zdobyte. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych jak kraj, w którym początkowo dostarczono informacje. Kiedy przesyłamy informacje do odbiorców w innych krajach (np. do Stanów Zjednoczonych), będziemy chronić informacje zgodnie z niniejszą Informacją o Polityce Prywatności w Internecie.

Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) lub Szwajcarii, będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi tutaj wymogami prawnymi mającymi na celu zapewnienie właściwej ochrony przesyłania danych osobowych do odbiorców w krajach spoza EOG i Szwajcarii. W przypadku przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Air Products korzysta z ram standardowych wzorców umów opracowanych przez Komisję Europejską.

Powrót do góry

Przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane przez Air Products na serwerach firmy i na określonych serwerach firm zewnętrznych świadczących usługi w zakresie prowadzenia baz danych w chmurze oraz zarządzania usługami magazynowania danych, zlokalizowanych głównie na terenie Stanów Zjednoczonych. Air Products zachowuje dane przez czas trwania relacji biznesowych klienta lub interesariusza z Air Products i zgodnie z innymi obowiązkami prawnymi, podatkowymi i operacyjnymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca i okresu przechowywania danych osobowych, skontaktuj się z Biurem ds. Ochrony Prywatności Air Products po adresem privacy@airproducts.com.

Powrót do góry

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Zachowujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę dostarczanych danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Będziemy odpowiednio aktualizować te środki w miarę pojawiania się nowych technologii.

Powrót do góry

Inne witryny internetowe Air Products

Za pośrednictwem witryn można umieszczać łącza do innych stron obsługiwanych przez Air Products i podmioty stowarzyszone (zwane dalej „Witrynami Air Products”). Nie wszystkie Witryny Air Products używają niniejszej Informacji o Polityce Prywatności w Internecie. Poszczególne Witryny Air Products mogą mieć różne Informacje o Polityce Prywatności w Internecie opisujące praktyki wykorzystania i zbierania danych. W zakresie, w jakim informacja o Ochronie Prywatności w Internecie podmiotu zależnego różni się od informacji o Ochronie Prywatności w Internecie dla tych witryn, postanowienia zawarte w Polityce Prywatności w sprawie informacji o filmie kontrolują praktyki określone dla tej witryny Air Products.

Powrót do góry

Łącza do innych witryn internetowych

Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn. Tymi witrynami mogą zarządzać firmy inne niż Air Products. Połączone witryny mogą mieć swoje własne polityki prywatności, które zalecamy koniecznie przeczytać, jeśli podejmiesz decyzję o ich odwiedzeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z witryn, których nie obsługujemy, za zawartość którejkolwiek z tych witryn ani za praktyki dotyczące prywatności tych witryn.

Powrót do góry

Aktualizacje Polityki Prywatności w Internecie

Możemy aktualizować nasze Informacje o Polityce Prywatności w Internecie okresowo i bez uprzedniego powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących danych osobowych lub odpowiednich przepisów prawa. Będziemy publikować uaktualnioną wersję i wskazywać w nagłówku, kiedy Informacja została ostatnio aktualizowana.

Powrót do góry

Jak skontaktować się z Biurem ds. Ochrony Prywatności

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności w Internecie lub jakiekolwiek problemy związane ze sposobem, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy lub ujawniamy dane osobowe, lub jeśli chcesz, abyśmy zaktualizowali informacje o Tobie lub Twoich preferencjach, skontaktuj się z nami, jak wskazano poniżej.

Adres e-mail: privacy@airproducts.com

Napisz do nas na adres:
  Air Products
  1940 Air Products Boulevard 
  Allentown, PA 18106-5500
  Attention: Chief Information Security Officer

Powrót do góry