Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
oxy-fuel burner flames, for use in heating applications

Wygrzewanie w produkcji żelaza i stali

Gazy przemysłowe i ekonomiczne technologie przeznaczone dla dowolnych procesów związanych z wygrzewaniem i dogrzewaniem.

Tlen jest niezbędny w każdym procesie spalania. Wzbogacanie lub zastąpienie powietrza tlenem podczas wygrzewania i ogrzewania zbiorników, pieców oraz stalowych krawędzi pozwala poprawić ogólną wydajność procesu. W rezultacie zwiększona wymiana ciepła, wyższe temperatury płomienia oraz zmniejszona objętość gazów spalinowych umożliwiają szybsze i bardziej wydajne nagrzewanie przy niższych emisjach. Firma Air Products oferuje możliwości komputerowego dynamicznego modelowania CFD procesów wygrzewania, opatentowane palniki i technologie sterowania, które mogą pomóc w opracowaniu systemu odpowiedniego do określonych potrzeb.

Oferty

Zakład stosujący piec wgłębny odnotowuje nadzwyczajne oszczędności

Firmy z branży stalowej już od dawna chętnie nawiązują współpracę w zakresie testowania nowatorskich technologii spalania. Działania te zmierzają do wspierania innowacji poprzez wdrażanie nowych metod spalania w celu poprawy wydajności energetycznej i ochrony środowiska. Spalanie jest intrygującą dziedziną nauki, która pozwala eksplorować przemianę energii chemicznej pochodzącej z paliw na ciepło niezbędne w różnych procesach przemysłowych.