Wygrzewanie w produkcji żelaza i stali

Gazy przemysłowe i ekonomiczne technologie przeznaczone dla dowolnych procesów związanych z wygrzewaniem i dogrzewaniem.

Tlen jest niezbędny w każdym procesie spalania. Wzbogacanie lub zastąpienie powietrza tlenem podczas wygrzewania i ogrzewania zbiorników, pieców oraz stalowych krawędzi pozwala poprawić ogólną wydajność procesu. W rezultacie zwiększona wymiana ciepła, wyższe temperatury płomienia oraz zmniejszona objętość gazów spalinowych umożliwiają szybsze i bardziej wydajne nagrzewanie przy niższych emisjach. Firma Air Products oferuje możliwości komputerowego dynamicznego modelowania CFD procesów wygrzewania, opatentowane palniki i technologie sterowania, które mogą pomóc w opracowaniu systemu odpowiedniego do określonych potrzeb.

Ekonomiczne technologie dostarczania gazu zwiększające wydajność, jednocześnie redukując koszty.

Pobierz broszurę dotyczącą przeglądu instalacji gazowych dla branży metali żelaznych

Piec do obróbki cieplnej

Post-treatment
Nasze systemy tlenowe wspomagające proces spalania mogą przyczynić się do skrócenia czasu nagrzewania i obniżenia zużycia paliwa w piecu do obróbki cieplnej. Nawet niewielkie wzbogacenie stref spalania tlenem może zwiększyć wydajność ogrzewania pieca lub strefy, a tym samym zwiększyć transfer ciepła i wydajność produkcji, jednocześnie zmniejszając jednostkowe zużycie paliwa. Przy doborze najlepszego rozwiązania dla pieca do obróbki cieplnej należy uwzględnić wiele czynników, takich jak parametry operacyjne używanego pieca, wydajność i problemy konserwacyjne. Nasi inżynierowie mogą pomóc przy wdrażaniu systemów precyzyjnie dobranych do Twoich potrzeb.

Wstępne wygrzewanie kadzi

Ladle preheater
Nasze opatentowane tlenowo-paliwowe systemy wygrzewania kadzi są zaprojektowane dla wszystkich typów kadzi. W wyniku znacznego zmniejszenia objętości gorących gazów wylotowych w porównaniu z powietrzno-paliwowymi urządzeniami do wygrzewania, rutynowo uzyskuje się oszczędności paliwa na poziomie 60–65%. Szybsze wygrzewanie i wyższa temperatura kadzi przy niższym zużyciu paliwa mogą przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów i podniesienia wydajności. Przy doborze najlepszego rozwiązania dla procesu wygrzewania kadzi należy uwzględnić wiele czynników, takich jak parametry operacyjne używanego systemu, koszty paliwa oraz harmonogram produkcji. Nasi inżynierowie mogą pomóc przy wdrażaniu systemów precyzyjnie dobranych do Twoich potrzeb.

Walcowanie

Reheat/rolling/finishing mill
Nasze systemy tlenowo-paliwowe wykorzystujące technologię bezpośredniego nagrzewania płomieniem zostały zaprojektowane z myślą o stopniowym wygrzewaniu krawędzi, narożników lub też całych powierzchni podczas procesu walcowania, co pozwala zapewnić większą jednorodność temperatury oraz właściwości metalurgicznych. Przywracanie temperatury może być pomocne przy ograniczaniu pęknięć krawędzi i narożników przy obróbce określonych gatunków stali. Walcowanie z dużą prędkością wymaga szybkiego nagrzewania. Można to osiągnąć, przekazując ciepło powstające w procesie spalania bezpośrednio na powierzchnię metalu. Nasze opatentowane palniki zostały specjalnie przystosowane do tworzenia jednolitego płomienia, dopasowanego do kształtu ogrzewanego obszaru.

Zakład stosujący piec wgłębny odnotowuje nadzwyczajne oszczędności

Firmy z branży stalowej już od dawna chętnie nawiązują współpracę w zakresie testowania nowatorskich technologii spalania. Działania te zmierzają do wspierania innowacji poprzez wdrażanie nowych metod spalania w celu poprawy wydajności energetycznej i ochrony środowiska. Spalanie jest intrygującą dziedziną nauki, która pozwala eksplorować przemianę energii chemicznej pochodzącej z paliw na ciepło niezbędne w różnych procesach przemysłowych.

Sprawdzone usługi komputerowego modelowania dynamiki płynów CFD w branży metali żelaznych

Dysponujemy szerokimi możliwościami w zakresie lokalnego komputerowego modelowania dynamiki płynów (CFD), które mogą stanowić pomoc w usprawnieniu operacji wygrzewania. Nasze usługi pomagają producentom żelaza i stali w prowadzeniu analiz i ocenie sposobów na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów bez narażania procesów produkcji. Analizy modelowania zapewniają szybkie i pewne wyniki oraz praktyczne zalecenia dotyczące optymalnego dla wybranych procesów typu systemu.

Dowiedz się więcej

Możesz na nas liczyć…

Zwróć się do Air Products, aby uzyskać informację dotyczące innowacyjnych rozwiązań dla branży metali żelaznych.

Skontaktuj się z nami już dziś!

Centrum zasobów