Gazy szlachetne

Szlachetne i przydatne

Gazy szlachetne, znane również jako helowce, są najbardziej obojętnymi pierwiastkami znanymi człowiekowi. Występują w bardzo niskich stężeniach w środowisku (neon – 0,001818% neon, krypton – 0,000114% i ksenon – 0,0000087%) oraz są produkowane w instalacji separacji powietrza (ASU). Ze względu na unikalne właściwości chemiczne eksperci znaleźli dla nich bardzo nowatorskie i interesujące zastosowania.

Większość gazów szlachetnych jest bardzo stabilna, ponieważ energia jonizacji jest bardzo wysoka. Dzięki temu są one bardzo przydatne jako źródło wiązki jonowej podczas czyszczenia, cięcia lub spawania materiałów. Inną właściwością jest ich wyjątkowa zdolność do wytwarzania jasnego światła i mogą mieć postać lasera (na bazie neonu/helu) lub źródła światła (ksenon). Co równie ważne są to bardzo ciężkie i gęste gazy, dlatego są używane w silnikach napędowych lub w izolacji szyb.

Dzięki globalnej, rozbudowanej sieci magazynów i zakładów napełniania firma Air Products oferuje gazy szlachetne i ich mieszaniny o różnych stopniach czystości oraz stężeniu i różne metody dostawy na całym świecie.

Pobierz broszurę dotyczącą gazów szlachetnych

Jakość i wydajność w produkcji gazów szlachetnych

Gazy szlachetne noszą taką nazwę, ponieważ występują w bardzo małych ilościach w powietrzu.

Ksenon jest rzadkim gazem – zaledwie 90 gramów na 1 milion kilogramów atmosfery ziemskiej. Jest on komercyjnie pozyskiwany tylko w dużych zakładach oddzielania powietrza, w których wytwarza się ponad 1000 ton tlenu dziennie.

Firma Air Products dysponuje wydajnymi technologiami oczyszczania wymaganymi do usuwania bardzo obojętnych zanieczyszczeń, takich jak argon i azot.

Napełniamy gazami szlachetnymi butle w naszych zakładach o wysokiej czystości w Azji, aby mogły być używane w segmentach przemysłu wysokowartościowych towarów.

Globalna sieć w pobliżu kluczowego sektora rynku

Firma Air Products produkuje gazy szlachetne i mieszaniny w pobliżu kluczowych sektorów rynków, ale prowadzi dystrybucję na całym świecie

Dobra kontrola jakości

Oczyszczanie i napełnianie gazów szlachetnych odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów jakości w celu zapewnienia najlepszego produktu o czystości do 6N

Najlepsze możliwości mieszania

W naszych fabrykach światowej klasy mieszanin wytwarzane są mieszaniny gazów szlachetnych, zwłaszcza do laserów

Zapewnienie jakości zakładu uzupełniania klasy elektronicznej

Lepsza kontrola i zapewnienie jakości dzięki zakładowi klasy elektronicznej o wysokiej czystości w Azji

Ksenon dla produkcji półprzewodników i układów pamięci

Ksenon jest używany w produkcji półprzewodników, stosowany w tym procesie musi być bardzo czysty, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia mogą spowodować zanieczyszczenie krzemowego podłoża lub reakcję z innymi związkami, takimi jak fluor, z wytworzeniem trującego i silnie korozyjnego fluorowodoru (HF). Produkowany przez nas ksenon może być używany w laserach ekscimerowych, laserowych gazach buforowych, wytrawianiu DRAM i 3D NAND oraz w wyświetlaczach plazmowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zintegrowane dostawy gazów

Firma Air Products oferuje elastyczne opcje dostaw, które spełnią wszystkie potrzeby klientów – od dużych instalacji oddzielania powietrza po gazy o ultra wysokiej czystości klasy 6,0.

POZNAJ USŁUGI

Pytania? Mamy odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami

Karty Charakterystyki Produktów

Biblioteka kart charakterystyki produktu