Gaszenie ognia

Unikanie i gaszenie ognia w systemach przechowywania substancji stałych

Podczas wytwarzania energii z węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej lub materiałów odnawialnych można wykorzystywać dwutlenek węgla i azot (oddzielnie lub razem) do uzyskania wyjątkowego procesu unikania i gaszenia pożaru w systemach przechowywania lub obsługi substancji stałych w procesach z wykorzystaniem biomasy, peletu drzewnego oraz węgla. Inżynierowie Air Products mogą tworzyć modele obliczeniowe dynamiki płynów (CFD) do symulacji układu i określenia ilości gazu niezbędnej do utrzymania atmosfery poniżej granicy palności oraz do sprawdzenia, jak szybko można ugasić pożar. Możemy zainstalować dysze, czujniki i elementy sterujące, by można było monitorować temperaturę, płomienie i stężenie tlenu w układzie. W przypadku wykrycia pożaru można go szybko ugasić, wprowadzając do układu gaz obojętny.

CENTRUM ZASOBÓW