Przepisy bezpieczeństwa (safetygram)

Gazy

Ciecze kriogeniczne

Safetygram 8
Ciekły argon

Safetygram 9
Ciekły wodór

Safetygram 7
Ciekły azot

Safetygram 27
Zbiorniki cieczy kriogenicznej

Safetygram 16
Bezpieczne obchodzenie się z cieczami kriogenicznymi

Safetygram 6
Ciekły tlen

Safetygram 22
Ciekły hel

Safetygram 47
Wytyczne dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń do mrożenia żywności ciekłym azotem

Safetygram 48
Guidance for the safe operation of Liquid (CO₂ or N₂) Injection Systems

Safetygram 49
Wytyczne dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń do zamrażania ciekłym azotem na potrzeby przechowywania kriogenicznego

Safetygram 51
Schładzanie — pojemniki szklane zamrażające z wykorzystaniem dozowników dwutlenku węgla

Gazy sprężone w butlach i ciekłe

Safetygram 13
Acetylen

Safetygram 25
Fluor w azocie

Safetygram 3
Argon gazowy

Safetygram 4
Wodór gazowy

Safetygram 2
Azot gazowy

Safetygram 18
Dwutlenek węgla

Safetygram 1
Tlen gazowy

Safetygram 19
Tlenek węgla

Safetygram 33
Zagrożenia związane z tlenem i mieszaninami wzbogaconymi w tlen

Safetygram 5
Hel gazowy

Safetygram 17
Zagrożenia związane z atmosferami ubogimi w tlen

Butle i sprzęt

Safetygram 10
Obsługa, przechowywanie i użytkowanie butli ze sprężonym gazem

Safetygram 38
Migracja produktów w postaci sprężonych gazów ciekłych w systemach kolektorów

Safetygram 11
Działania awaryjne dotyczące obsługi nieszczelnych butli ze sprężonym gazem

Safetygram 30
Obsługa sprężonego gazu ciekłego

Safetygram 15
Urządzenia do usuwania nadmiaru ciśnienia w butli

Safetygram 31
Połączenia wylotu zaworu butli

Safetygram 35
Polityka firmy Air Products w zakresie sprzedaży tlenu do barów tlenowych

Safetygram 23
Zawory butli

Safetygram 12
Wybór, instalacja i obsługa regulatora

Safetygram 14
Niedopuszczenie do odrzutu butli

Przepisy ogólne

Safetygram 37
Bezpieczeństwo produktów

Safetygram 29
Procedura leczenia oparzeń kwasem fluorowodorowym