Przepisy bezpieczeństwa (safetygram)

Gazy

Ciecze kriogeniczne

Safetygram 8
Ciekły argon

Safetygram 9
Ciekły wodór

Safetygram 7
Ciekły azot

Safetygram 27
Zbiorniki cieczy kriogenicznej

Safetygram 16
Bezpieczne obchodzenie się z cieczami kriogenicznymi

Safetygram 6
Ciekły tlen

Safetygram 22
Ciekły hel

Safetygram 47
Wytyczne dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń do mrożenia żywności ciekłym azotem

Safetygram 49
Wytyczne dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń do zamrażania ciekłym azotem na potrzeby przechowywania kriogenicznego

Safetygram 51
Schładzanie — pojemniki szklane zamrażające z wykorzystaniem dozowników dwutlenku węgla

Gazy sprężone w butlach i ciekłe

Safetygram 13
Acetylen

Safetygram 3
Argon gazowy

Safetygram 4
Wodór gazowy

Safetygram 2
Azot gazowy

Safetygram 18
Dwutlenek węgla

Safetygram 1
Tlen gazowy

Safetygram 19
Tlenek węgla

Safetygram 33
Zagrożenia związane z tlenem i mieszaninami wzbogaconymi w tlen

Safetygram 5
Hel gazowy

Safetygram 17
Zagrożenia związane z atmosferami ubogimi w tlen

Butle i sprzęt

Safetygram 10
Obsługa, przechowywanie i użytkowanie butli ze sprężonym gazem

Safetygram 38
Migracja produktów w postaci sprężonych gazów ciekłych w systemach kolektorów

Safetygram 11
Działania awaryjne dotyczące obsługi nieszczelnych butli ze sprężonym gazem

Safetygram 30
Obsługa sprężonego gazu ciekłego

Safetygram 15
Urządzenia do usuwania nadmiaru ciśnienia w butli

Safetygram 31
Połączenia wylotu zaworu butli

Safetygram 35
Polityka firmy Air Products w zakresie sprzedaży tlenu do barów tlenowych

Safetygram 23
Zawory butli

Safetygram 12
Wybór, instalacja i obsługa regulatora

Safetygram 14
Niedopuszczenie do odrzutu butli

Przepisy ogólne

Safetygram 37
Bezpieczeństwo produktów

Safetygram 29
Procedura leczenia oparzeń kwasem fluorowodorowym