Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Acetylene

​Acetylen (C₂H₂)

Gaz łatwopalny stosowany w palnikach acetylenowo-tlenowych, obróbce termicznej i lutowaniu

Acetylen jest gazem łatwopalnym, wytwarzanym w reakcji węglika wapnia z wodą lub jako produkt wtórny powstały podczas produkcji etylenu. Acetylen rozpuszcza się  w rozpuszczalniku w specjalnie zaprojektowanych butlach wypełnionych porowatą masą. Ponieważ gaz jest rozpuszczony w masie, jest czasami nazywany „rozpuszczonym acetylenem”.

Dzięki wyjątkowo wysokiej temperaturze płomienia acetylenu (3100°C) znajduje on zastosowanie w palnikach acetylenowo-tlenowych, obróbce termicznej i lutowaniu. Może być również używany w laboratoriach analitycznych ds. syntezy organicznej oraz w formie gazu płomieniowego w technikach analitycznych, takich jak spektroskopia absorpcji atomowej (AAS). 

Zastosowania

Zapytaj eksperta

Co zrobić, jeśli mam problem z butlą acetylenową?

  • Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby porozmawiać z ekspertem ds. bezpieczeństwa
  • Nie należy podejmować prób naprawy butli lub zaworu 
  • Nie ogrzewać butli acetylenowej