Rozpylanie i produkcja sproszkowanych metali

Firma Air Products oferuje różne atmosfery gazowe, w tym argon, azot lub hel pod wysokim ciśnieniem, są używane do atomizacji proszków, a także do redukcji proszków w atmosferach o dużej zawartości wodoru.

Firma Air Products oferuje całą gamę usług technicznych, rozwiązań gazowych i kompletne linie gazów przemysłowych – w tym argon i wodór dla użytkowników o małym i dużym zapotrzebowaniu. Nasi inżynierowie ds. zastosowań są gotowi do współpracy z klientami w celu zrozumienia ich procesu produkcji sproszkowanych metali i zaproponowania usprawnień mogących zoptymalizować wykorzystanie gazu oraz poprawić jakość i wydajność produkcji.

Pobierz broszurę o rozwiązaniach atmosferycznych do przetwórstwa metali

​Industrial Gases from a Global Leader

 • Global leading manufacturer of nitrogen, oxygen, and argon
 • World leading producer and supplier of hydrogen and helium
 • Reliable supply of industrial gases
 • Excellent record of meeting on-time needs
 • Industry leader in safety
 • Technical support when you need it
 • World-class customer service

Ekspertyza i rozwiązania w zakresie atomizacji i produkcji proszku

Naszą mocną stroną jest przede wszystkim ekspertyza i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technologicznych klienta

Poprawa jakości atomizacji i produkcji proszku

Właściwy dobór rodzaju, przepływu i ciśnienia gazu może poprawić jakość produktu wykonanego ze sproszkowanego metalu

Optymalizacja zużycia gazu

Nasi inżynierowie ds. zastosowań oferują współpracę w celu zrozumienia całego procesu produkcji sproszkowanego metalu i zaproponowania ulepszeń

Odzyskiwanie i recykling gazu

Systemy odzyskiwania i recyklingu gazu to kolejne możliwe rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie ogólnych kosztów operacyjnych tam, gdzie w procesach jako gaz rozpylający są stosowane hel lub argon

Put our world-class experience to work for you.

Get in touch with one of our technical experts for help designing, engineering, constructing and operating a gas supply system for your specific application.

Learn More

Ask the Expert

Guido Plicht

Dyrektor ds. technologii – Europa

“Is my gas purity adequate for my process?”
Industrial gases, such as nitrogen, hydrogen, and argon, for furnace atmospheres are characterized by their very high purity (>99.995% and above). For example, impurity levels for cryogenic nitrogen are 10 parts per million by volume (ppmv) oxygen or less, and 3 ppmv or less moisture (< – 90° F dew point). This purity is typically adequate for many processes involving a wide array of materials. Some materials, due to their high reactivity, may require gases with even lower levels of impurity, especially those supplied via bulk or tube trailer supply modes. Some facilities install in-line purifiers as an added precaution against impurities picked up from the houseline. In-line purification typically involves the removal of oxygen and moisture. Sometimes with argon supply, it is necessary to remove trace nitrogen impurities. The choice of purifier is dependent on the gas and the type and amount of impurities to be removed. If you are having a process issue that you think may be related to gas purity, please call Air Products at 800-654-4567.

Operation Analysis and Optimization

Our application engineers can work with your plant personnel to analyze and understand your entire process. Based on that analysis and your needs, they can recommend process improvement solutions that can help you enhance product quality and consistency, plus optimize gas use. Air Products services include leak-checking, furnace profiling, analytical calibration, gas analysis process troubleshooting and overall process review.
Learn More

How Gases Affect the Quality of Metal Additive Manufacturing?

 • Provide inert atmospheres to minimise harmful contaminants
 • Allow for a narrow particle size distribution and avoids surface oxidation
 • Reduce stress and improve mechanical properties, with a bright and clean surface finish
 • Hot Isostatic Pressing with gases eliminates porosity and voids within the printed part

Gazy

Gazy firmy Air Products, zwykle dostarczane w formie gazowej i ciekłej, umożliwiają klientom z wielu branż poprawę efektywności środowiskowej, jakości produktu i wydajności.

Argon

Compressed argon gas and liquid argon in a variety of purities and in various modes of supply around the world thanks to our network of storage and transfill facilities.

Hel

Hel ciekły i gazowy o różnych stopniach czystości i stężenia, z uwagi na swoje obojętne właściwości, jest ceniony jako gaz do podnoszenia, wykrywania wycieków, osłaniania, zastosowań analitcyzncyh, czy wymiany ciepła.

Wodór

Ceniony za swoje właściwości reaktywne i ochronne wodór jest wykorzystywany w wielu branżach w celu poprawy jakości, optymalizacji wydajności i obniżenia kosztów.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.