Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Liquid nitrogen cryogenic tank and vaporizers

Inertyzacja

Fachowe rozwiązania, które pomogą w odniesieniu sukcesu

Inetryzacja atmosfery w przetwórstwie metali i materiałów odnosi się do niereaktywnych gazów lub mieszanin gazów, które minimalizują niepożądane reakcje z tlenem podczas procesu i pozwalają na wystąpienie reakcji nieutleniających.

Powszechne gazy obojętne to azot, argon i hel, chociaż w procesach z udziałem metali reaktywnych, takich jak tytan, aluminium czy magnez, można stosować tylko argon lub hel. Gazy obojętne zapewniają również istotne korzyści w zakresie bezpieczeństwa atmosfer łatwopalnych, usuwając tlen z pieca na początku procesu i eliminując możliwość wybuchu.

​Ekspertyza i rozwiązania z zakresu inertyzacji

Naszą mocną stroną jest przede wszystkim ekspertyza i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technologicznych klienta

ap0133-metals-and-materials-processing
Szeroka gama opcji dostarczania gazu i usług technicznych

Szeroka gama opcji dostarczania azotu, argonu i helu oraz obsługi technicznej procesów inertyzacji na małą i dużą skalę

ap0133-metals-and-materials-processing
Zoptymalizowane wykorzystanie gazu i poprawa jakości produktów

Nasi inżynierowie ds. zastosowań oferują współpracę w celu zrozumienia całego procesu inertyzacji i zaproponowania ulepszeń

ap0133-metals-and-materials-processing
Dostawa produktów dla małych i dużych zakładów

Aby określić, czy lepszym rozwiązaniem dla klienta będzie dostawa gazu w postaci ciekłej czy jego wytwarzanie na miejscu, rozważamy wzorzec użytkowania oraz wymagane natężenie przepływu, ciśnienie i czystość

Oferty

Zapytaj eksperta

Don Bowe
Don Bowe

Inżynier ds. zastosowań

Które źródło azotu jest bardziej opłacalne – wytwarzanie na miejscu czy dostawa w formie ciekłej?

Jeśli w swoich procesach korzystasz z azotu, możesz zastanawiać się, w jakiej sytuacji generowanie go na miejscu jest bardziej opłacane niż dostawa w formie ciekłej. Oto kilka informacji, które pomogą Ci zrozumieć, czy generowanie azotu na miejscu może być dla Ciebie opłacalne. To, czy generowanie gazu na miejscu jest dobrym rozwiązaniem, zależy od wielu czynników – kluczowe są przepływ azotu i jego czystość. Przepływy ze stałą lub wystarczającą prędkością bazową mogą doskonale sprawdzać się w przypadku instalacji na miejscu. Okresowe lub nieregularne wzorce przepływu mogą być odpowiednie, gdy przepływ bazowy jest wystarczający lub jeśli objętości, ciśnienie i czystość są odpowiednie do umożliwienia magazynowania gazu, który pokrywa przepływy szczytowe. Ponadto, im niższe wymagania w zakresie czystości, tym łatwiej je zastosować (choć wysoka czystość jest możliwa przy większych objętościach). Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują lokalne koszty energii i wymagane ciśnienie. Nie ma sztywnych reguł określających, kiedy należy przejść z dostawy na system na miejscu. Jednak dzięki naszemu rozległemu doświadczeniu w zakresie technologii na miejscu i dostarczania gazu możemy pomóc w określeniu optymalnego trybu dostaw.

zobacz więcej...