Należeć i mieć znaczenie.

Jesteś dla nas ważny.

Naszym celem jest łączenie ludzi w celu współpracy i opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla najważniejszych na świecie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem energii i środowiska. Jednak osiągniemy to tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy współpracować; dlatego przynależysz i jesteś ważny.

Zależy nam, aby głos każdego został usłyszany, na wykorzystaniu różnorodnych, unikalnych doświadczeń, jakie każdy z nas wnosi, tak abyśmy mogli być dumni z tego, kim jesteśmy i gdzie pracujemy. Nasza kultura ma na celu włączanie i wspieranie na każdym poziomie, jednoczenie ludzi w oparciu o ich talent, pomysły i pasję do tego, co robią. W miarę rozszerzania naszej działalności na nowe części świata, będziemy wnosić nasze wartości dotyczące różnorodności i włączenia do miejsc, w których role mniejszości i kobiet wciąż ewoluują.

Indywidualnie jesteśmy silni; razem jesteśmy niezwykle potężni. 

Wiadomość od naszego przewodniczącego, prezesa i dyrektora generalnego

Razem damy radę przeciwstawić się rasizmowi.

Razem damy radę przeciwstawić się nienawiści.

Razem damy radę stać na straży tolerancji i równości

Razem damy radę dbać o prawa każdego człowieka do traktowania go z godnością i szacunkiem.

Razem damy radę.

Diversity in Professional and Managerial Roles | Women (Global)-Baseline 25%, Goal 28% by 2025 2025 | Minority (US)-Baseline 17%, Goal 30% by 2025
*Air Products osiągnęła swój początkowy cel wynoszący 20%, ustalony w październiku 2020 r. i dotyczący reprezentacji mniejszości na stanowiskach zawodowych i kierowniczych w USA, a w listopadzie 2021 r. firma wyznaczyła nowe zadanie uzyskania 30% reprezentacji na tych stanowiskach do 2025 r.

Wnieś swoje możliwości do naszej zróżnicowanej siły roboczej.

Naszym celem jest bycie najbezpieczniejszą i najbardziej dochodową firmą zajmującą się gazami przemysłowymi na świecie, zapewniającą naszym Klientom doskonałą obsługę. Naszym celem jest także bycie firmą najbardziej zróżnicowaną pod względem szerokiego zakresu działalności i rosnącego krajobrazu kulturowego, zatrudniając ponad 21 000 pracowników w ponad 50 krajach. 

Nasze innowacyjne strategie rekrutacyjne pomagają wzmocnić naszą bazę zróżnicowanych talentów ― w 2019 r. było to 55% naszych pracowników, absolwentów uczelni. Wyznaczyliśmy sobie jasne cele na przyszłość, w tym osiągnięcie do 2025 r. co najmniej 28% reprezentacji kobiet na stanowiskach specjalistów i kierowników na całym świecie oraz 30% reprezentacji mniejszości na tych samych stanowiskach w USA. Naszym celem jest odzwierciedlenie miejsc, w których prowadzimy działalność gospodarczą i w pełni wykorzystywać talenty dostępne w tych miejscach – i dlatego budujemy bardziej zróżnicowaną i włączającą kulturę w naszej firmie. 

Tworzenie kultury włączającej

Dopilnowanie, aby każdy głos został usłyszany, oznacza stworzenie okreslonej i włączającej kultury, w której pracownicy poszukują różnorodnych perspektyw i czują się na siłach, aby śmiało wyrażać swoje punkty widzenia i podejmować działania w celu wprowadzenia znaczących zmian. 

Aby pomóc w tworzeniu tej kultury, nasze Grupy Zasobów Pracowniczych (ERG - Employee Resources Groups) tworzą wspierające społeczności, które pomagają przyciągać i zatrzymywać talenty, poszerzać świadomość kulturową, podnosić kompetencje, rozwijać niezbędne umiejętności oraz przyczyniać się do realizacji naszych celów w zakresie różnorodności i włączenia społecznego. Działając wspólnie jako Sieć Włączenia (Inclusion Network), grupy ERG sponsorują działania i programy dla wszystkich pracowników, w tym warsztaty, dyskusje panelowe, szkolenia uświadamiające i sesje rozwoju zawodowego. 

Nasze grupy ERG:
 • AERO  Asian Employee Resource Organization
 • BERG – Black Employee Resource Group
 • EDGE – Ethnically Diverse Gulf Employees
 • Enable - docenianie pracowników o WSZYSTKICH umiejętnościach
 • Fulcrum – społeczność zróżnicowana etnicznie i kulturowo
 • HOLA – Hispanic Organization of Latinos and Amigos
 • ISERO – Indian Subcontinent Employee Resource Organization
 • MEERG – Middle East Employee Resource Group
 • NextGen – społeczność wspierająca profesjonalistów na początku kariery
 • Spectrum – społeczność wspierająca pracowników LGBTQ+
 • UDAAN – grupa pracowników w Indiach służąca osobom upośledzonym w społecznościach, w których działamy
 • Veterans Network – społeczność wspierająca weteranów
 • WSN – Women's Success Network

Inwestujemy także w nasze różnorodne talenty poprzez specjalne programy rozwoju przywództwa włączającego, doceniamy wkład współpracowników w ramach naszego programu wzajemnego uznania, promujemy holistyczne podejście do wszystkich osób za pośrednictwem naszego zespołu ds. zdrowia i dobrego samopoczucia oraz oferujemy elastyczną pracę, aby umożliwić pracownikom zarządzać tym, kiedy i gdzie najskuteczniej wykonują swoją pracę. 


„Jeśli zatrudnisz ludzi, którzy wyglądają jak ty, mówią jak ty i myślą jak ty,
jak znajdziesz wyjątkową perspektywę? Jak podważyć status quo,
jeśli wszyscy w zespole postrzegają świat tak samo?”

Seifi Ghasemi, przewodniczący, prezes i dyrektor generalny

Gotowy, aby przynieść swoje możliwości?

Szukaj najnowszych ofert pracy w Air Products.

Centrum kariery

Centrum zasobów