Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Carbon steel powdered metal parts entering a sintering furnace

Spiekanie

Fachowe rozwiązania w zakresie optymalizacji atmosfery spiekania

​Ekspertyza i rozwiązania z zakresu spiekania

Innowacyjne atmosfery ochronne

Firma Air Products opracowała rozwiązania umożliwiające bardziej efektywne usuwanie środków smarnych, infiltrację miedzi i wydłużanie czasu eksploatacji taśm stosowanych w piecach

Spersonalizowane rozwiązania

Dobór odpowiedniego rodzaju mieszaniny gazów pozwala osiągnąć konkretne właściwości metalurgiczne, jakość powierzchni oraz kontrolę procesów

Stabilny skład atmosfery

Osiągnięciekontroli i czystości, które są trudne do uzyskania przy generatorach atmosfery

Rozwiązywanie problemów związanych z atmosferą

Doświadczeni inżynierowie mogą zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z atmosferą w piecu, które powodują osadzanie się sadzy, odbarwienie, odwęglanie, utlenianie itp.

Wyższa jakość 

Poprawajakości spiekanych komponentów

Oferty

Zapytaj eksperta

​Tom Philips
Tom Philips

Inżynier ds. zastosowań

Co decyduje o odczycie punktu rosy w strefie gorącej pieca do spiekania?

Punkt rosy w strefie gorącej pieca do spiekania jest wynikiem reakcji różnych źródeł O₂ z wodorem obecnym w piecu, co prowadzi do powstawania wilgoci. Zakładając, że nie ma pęknięć w mufli, wycieków wody w sekcjach chłodzenia lub zanieczyszczeń w dostarczanych gazach, znane źródła O₂ są następujące:

  • Dyfuzja powietrza zewnętrznego przez części przednią i wylotową pieca, na którą mają wpływ natężenie przepływu atmosfery, wysokość drzwi, konstrukcja wyciągu, kurtyny płomieniowe i warunki ciśnienia w zakładzie.
  • Powietrze uwięzione w części ze względu na geometrię części.
  • Zawartość O₂ w stosowanym proszku, która jest zazwyczaj wartością znaną, mierzoną liczbą strat H₂ w proszku.
  • Redukcja tlenków z taśmy. Redukcja tlenków metali obecnych w piecach wyłożonych cegłami.

Po zmierzeniu punktu rosy (H₂O%) możemy kontrolować potencjał utleniania/redukcji, sterując ilością H₂ w atmosferze, dostosowując w ten sposób stosunek H₂/H₂O zgodnie z wymaganiami materiału poddawanego spiekaniu. Jeśli masz problem z procesem, który Twoim zdaniem może być powiązany z punktem rosy, zadzwoń do firmy Air Products pod numer 800-654-4567.

zobacz więcej...

Analiza przypadku

Ponownie przeanalizowano rolę składników gazowych w atmosferze do spiekania w celu optymalizacji właściwości spiekanych elementów ze sproszkowanego żelaza i węgla (PM).

Jak rozpoznawać i usuwać problemy z utlenianiem?”

Zastosowania związane ze spiekaniem: jak rozpoznawać i usuwać problemy z utlenianiem?