Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Natryskiwanie plazmowe

Fachowe rozwiązania, które pomogą w odniesieniu sukcesu

Natryskiwanie plazmowe polega na natryskiwaniu stopionego lub zmiękczanego cieplnie materiału na powierzchnię w celu uzyskania powłoki z wykorzystaniem gazów obojętnych jako gazu plazmowego i gazu nośnego. W procesie natryskiwania plazmowego osadzany materiał — zwykle w postaci proszku, czasami w postaci cieczy, zawiesiny lub drutu — jest wprowadzany do strumienia plazmy wydobywającego się z palnika plazmowego. W strumieniu, gdzie temperatura osiąga co najmniej 20 000 K, materiał jest topiony i kierowany w stronę podłoża. Tam stopione kropelki spłaszczają się, szybko krzepną i tworzą osad. Typowe gazy plazmowe to argon, hel, azot i wodór. Można stosować pojedynczy gaz lub mieszaniny.