Natryskiwanie plazmowe

Fachowe rozwiązania, które pomogą w odniesieniu sukcesu

Natryskiwanie plazmowe polega na natryskiwaniu stopionego lub zmiękczanego cieplnie materiału na powierzchnię w celu uzyskania powłoki z wykorzystaniem gazów obojętnych jako gazu plazmowego i gazu nośnego. W procesie natryskiwania plazmowego osadzany materiał — zwykle w postaci proszku, czasami w postaci cieczy, zawiesiny lub drutu — jest wprowadzany do strumienia plazmy wydobywającego się z palnika plazmowego. W strumieniu, gdzie temperatura osiąga co najmniej 20 000 K, materiał jest topiony i kierowany w stronę podłoża. Tam stopione kropelki spłaszczają się, szybko krzepną i tworzą osad. Typowe gazy plazmowe to argon, hel, azot i wodór. Można stosować pojedynczy gaz lub mieszaniny.

Doświadczenie i rozwiązania w zakresie napylania plazmowego

  • Argon – kluczowy gaz użytkowy do napylania plazmowego. Całkowicie obojętny i łatwo ulegający jonizacji. Może być używany jako podstawowy gaz plazmowy lub gaz pomocniczy wraz z azotem zwiększający możliwości energetyczne. Używany również jako gaz nośny proszku.
  • Wodór – ma zastosowanie jako gaz użytkowy w atmosferach do napylania plazmowego.
  • Hel – wysoki współczynnik transferu ciepła i wyższa przewodność cieplna. Używany również jako gaz pomocniczy z argonem w zastosowaniach napylania plazmowego.
  • Azot  różnorodne zastosowania w procesach natryskiwania cieplnego, w szczególności jako gaz nośny.
  • Wieloletnie doświadczenie  nasi inżynierowie ds. zastosowań pomogą w wyborze systemu dostaw, który najlepiej spełni wymogi dotyczące ciśnienia i objętości.

​Gazy przemysłowe od światowego lidera

Naszą mocną stroną jest przede wszystkim ekspertyza i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technologicznych klienta

Wiodący na świecie producent i dostawca helu i wodoru

Światowy lider dostaw sprężonego helu i wodoru w stanie gazowym i ciekłym o różnych klasach czystości i stężeniach

Światowy lider w produkcji azotu, tlenu i argonu

Światowy lider dostarczający ciekły i sprężony azot, tlen i argon o różnych klasach czystości i w różnych opcjach dostaw

Niezawodne i bezpieczne dostawy gazów

Gazy Air Products, zwykle dostarczane w postaci gazowej i ciekłej, umożliwiają Klientom poprawę efektywności środowiskowej, jakości produktów i wydajności

Terminowe dostawy

Eksperci firmy Air Products pomogą w określeniu najbardziej ekonomicznej opcji dostaw dla konkretnego zastosowania i położenia geograficznego

Lider w dziedzinie bezpieczeństwa

Naszym głównym priorytetem jest bezpieczeństwo, zarówno pracowników jak i społeczności, w których działamy

Pomoc techniczna

Nasi doświadczeni eksperci współpracują z Klientami, oferując porady w zakresie optymalizacji zastosowań i procesów oraz bezpiecznego używania gazów 

Obsługa Klienta na światowym poziomie

Nasze podejście do relacji z Klientami opiera się przede wszystkim na zrozumieniu ich potrzeb

Doświadczenie

Mamy ponad 75 lat doświadczenia w projektowaniu i obsłudze instalacji gazów przemysłowych, dzięki czemu skutecznie pomagamy Klientom wybrać najlepszą opcję dostaw

Pytania? My mamy odpowiedzi.

Skorzystaj z kilkudziesięcioletniego doświadczenia firmy Air Products w zakresie natryskiwania plazmowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CENTRUM ZASOBÓW