Strategiczne partnerstwo technologiczne

Naszą misją jest wzrost i osiągnięcie konkurencyjności kosztowej poprzez identyfikację, rozwój i integrację technologii pozyskiwanych z potencjalnymi partnerami z branży, rządami i uczelniami w ramach działalności spółek typu joint venture, wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i licencji. 

Te globalne sojusze obejmują zarówno partnerów wykorzystujących technologie firmy Air Products, jak i tych dla których nasza oferta produktów lub doświadczenie technologiczne mogą stanowić rozwiązanie. Nasz zespół stanowi łącze między głównymi grupami technologicznymi firmy Air Products a różnymi podmiotami zewnętrznymi. Dążymy do tworzenia nowych możliwości ścieżek wejścia na rynki komercyjne poprzez wykorzystanie zewnętrznych technologii i procesów w sposób spójny z naszą strategią rozwoju biznesu.

Barry Herzog

Director, Strategic Technology Partnerships

“Możliwości innowacji są wszędzie wokół nas. W firmie Air Products wierzymy w odkrywanie każdej ścieżki wprowadzania ich na rynek. ”

Współpraca partnerska

Firma Air Products dokłada wszelkich starań, aby opracowywać i wdrażać najlepsze w swojej klasie technologie, dzięki którym my i nasi klienci zdobywamy przewagę na rynku. Jesteśmy równie zaangażowani w zapewnianie dostępu do tych innowacji wszędzie tam, gdziekolwiek mogą one istnieć – we wszystkich zakątkach świata i w wielu dyscyplinach. Jeśli uważasz, że Twoja technologia może być cennym zasobem dla Air Products lub jedna z naszych technologii zapewni Ci przewagę, zapraszamy do współpracy.
Dowiedz się więcej

Interesuje Cię partnerstwo technologiczne z Air Products?

Skontaktuj się z nami

Poznaj nasz zespół ds. partnerstwa technologicznego.

Poznaj nasz zespół

Informacje dla użytkowników

Wszelkie informacje lub materiały przesyłane za pośrednictwem niniejszej witryny do Air Products lub Podmiotów zależnych nie będą uznawane za poufne ani zastrzeżone (z wyjątkiem danych osobowych podlegających naszej polityce prywatności), chyba że zostaną wysłane na podstawie odrębnej pisemnej umowy o zachowaniu poufności należycie podpisanej przez obie strony. Wysyłając do Air Products lub Podmiotów zależnych poufne lub zastrzeżone informacje chronione prawem autorskim bez zawarcia umowy o poufności, użytkownik: (i) zgadza się na przeniesienie własności takich informacji, w tym wszelkich praw autorskich, na Air Products bez dalszego wynagrodzenia; (ii) automatycznie udzielił Air Products, bez dalszych uzgodnień lub rekompensat, nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na użytkowanie, reprodukcję, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie i rozpowszechnianie takich informacji; oraz (iii) uzgodnienia, że Air Products i Podmioty zależne mogą swobodnie wykorzystywać takie informacje, w tym wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki, w dowolnym celu.