Dostawy gazów w usłudze APEX

Bezpieczne, niezawodne i szybkie krótkoterminowe dostawy gazu w miejscu i czasie wymaganym przez Klienta

W przypadku wystąpienia krótkoterminowego lub awaryjnego zapotrzebowania na dostawy gazów ciekłych, zwłaszcza podczas rozruchu, okresów szczytowego popytu, planowanych lub nieplanowanych działań konserwacyjnych oraz przestojów technologicznych linii lub zakładu, klienci potrzebują szybkiej pomocy w celu zachowania ciągłości pracy i wydajności. Od ponad 40 lat klienci polegają na naszych ekspresowych usługach APEX (Air Products Express Services) w celu uzyskania bezpiecznych, niezawodnych i szybkich tymczasowych dostaw wodoru i azotu. Możemy również dostarczyć ciekły argon, tlen i hel w zależności od wymagań klienta.

Nasz doświadczony zespół wspiera klientów w następujących kwestiach:

  • Szybka reakcja, w dzień lub w nocy
  • Dedykowany zespół inżynierów i specjalistów serwisu
  • Wsparcie wiodącego dostawcy gazu
  • Kompleksowa oferta sprzętu i doświadczony personel

Tymczasowe i awaryjne dostawy gazów w usłudze APEX

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

CENTRUM ZASOBÓW