Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Obróbka cieplna

Gazy przemysłowe do wydajniejszej obróbki cieplnej szkła

Gazy przemysłowe, takie jak tlen i wodór, mogą stanowić uzupełnienie lub zastąpić instalacje spalania powietrzno-tlenowego, usprawniając przekazywanie ciepła i umożliwiając uzyskanie większej efektywności obróbki cieplnej szkła. Zastosowania do obróbki cieplnej obejmują wyżarzanie i odpuszczanie, a także inne zastosowania z zakresu wzmacniania/hartowania szkła.

Oferty