Hel (He)

Gaz obojętny o wielu zastosowaniach

Hel znajduje się w atmosferze w niewielkich ilościach – stanowi około 0,001% powietrza. Można go również znaleźć w niektórych złożach gazu ziemnego, gdzie powstaje w wyniku naturalnego rozkładu radioaktywnego ciężkich pierwiastków w skorupie ziemskiej, w szczególności uranu i toru. Hel wydobywany ze złóż gazu ziemnego w stężeniu nawet 0,1%, jest sprzedawany w postaci zarówno ciekłej jak i gazowej.

Ze względu na bardzo niską temperaturę, ciekły hel jest wykorzystywany w zastosowaniach takich, jak: obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI), spektroskopia magnetyczna rezonansu jądrowego (NMR) oraz w badaniach z dziedziny fizyki cząstek elementarnych. W stanie gazowym hel jest używany jako obojętny gaz osłonowy w procesach spawania metali. Jest również używany jako środek chłodzący, dzięki wysokiej przewodności cieplnej, w przemyśle światłowodowym i elektronicznym. Pełni rolę gazu nośnego w chromatografii gazowej (GC) w laboratoriach analitycznych. Ponieważ jest zarówno lżejszy od powietrza, jak i niepalny, hel jest używany do napełniania balonów i sterowców.

Pobierz broszurę „Wybierz światowego lidera”

Zbiorniki kriogeniczne (naczynia Dewara)

Szeroka gama zbiorników kriogenicznych w różnych rozmiarach do MRI, NMR i innych zastosowań z wykorzystaniem ciekłego helu

Technologia butli BIP®

Dla najwyższej czystości gazu

Butle i wiązki butli

Do zastosowań przemysłowych

Czy jesteś zainteresowany zastosowaniami Helu?

Nasi eksperci pomogą dobrać odpowiedni produkt.

Skontaktuj się teraz z naszymi ekspertami

Zapytaj eksperta

"Czy oddychanie helem jest bezpieczne?"
NIE! Hel bardzo szybko wypiera tlen z płuc. Długotrwałe wdychanie może spowodować uduszenie i śmierć.

Opcje dostaw

Air Products może pomóc w określeniu najbardziej ekonomicznej opcji dostaw dla konkretnego zastosowania i położenia geograficznego. Gazy przemysłowe są zazwyczaj dostarczane w postaci gazowej i ciekłej za pośrednictwem różnych systemów dostarczania

Butle

Tradycyjne rozwiązanie dla dostaw małych ilości gazu. W ofercie posiadamy szeroką gamę gazów i mieszanin w butlach o rozmiarach od 10 do 50 litrów, zwykle pod ciśnieniem 200 barów. Polecamy naszą innowacyjną butlę Integra® z wbudowanym regulatorem, dzięki której zaoszczędzisz na zużyciu gazu.

Naczynia Dewara

Dla potrzeb obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) i innych zastosowań kriogenicznych, firma Air Products dostarcza ciekły hel w wytrzymałych i super izolowanych naczyniach Dewara o pojemności 100, 250 i 500 litrów.

Przyczepy do przewozu rur

Firma Air Products dostarcza masowe ilości gazów wysokociśnieniowych i mieszanin gazowych transportowanych w przyczepach do przewozu rur, które mogą być przechowywane w zakładzie klienta. Ten system przechowywania zwykle składa się z wielu wysokociśnieniowych stalowych zbiorników połączonych rozgałęźnikami.

Centrum zasobów